Tragické dejiny ale aj hrdinský odpor Židov počas "Povstania vo varšavskom gete"

Tragické dejiny ale aj hrdinský odpor Židov počas "Povstania vo varšavskom gete"

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Vo štvrtok 24.novembra sa v Múzeu holokaustu v Seredi uskutočnila vernisáž výstavy „KAŽDÝ TRETÍ“. Podujatie vzniklo v spolupráci s Múzeom varšavského geta a Poľským inštitútom v Bratislave. Ide o jedinečnú výstavu, ktorá mapuje tragické dejiny ale aj hrdinský odpor Židov počas "Povstania vo varšavskom gete".  
 
Jedná sa o prvú zahraničnú výstavu Múzea varšavského geta, ktorá sa konala práve v Seredi. Podujatie moderoval Matěj Beránek a hudobné vstupy boli v podaní Andrej Werner a Snežana Jović-Werner. Výstavu uviedol Piotr Drobniak z poľskej ambasády a zástupca riaditeľa Poľského inštitútu. „Trvalo tri roky, kým sa moja návšteva kolegov v Poľsku zhmotnila do tejto výstavy. Stopla nás pandemická situácia. Na jej príprave sa podieľali hlavne Kristína Svrčková a Bianka Podhorszká. Prítomných výstavou previedla pani kurátorka Nowakowska-Sito, ktorá je zároveň vedúcou oddelenia výstav Múzea varšavského geta,“ uviedol riaditeľ múzea holokaustu Martin Korčok.
 
Výstava pojednáva o osude takmer 460.000 Židov, ktorí prešli Varšavským getom. Pred septembrom 1939, tvorili Židia  asi tretinu populácie celej Varšavy. V jednom meste spolunažívali dva svety - poľský a židovský – líšili sa náboženstvom, oblečením, jazykom a zvykmi.  „Väčšina Židov bývala v oblasti ulíc Gęsia, Świętojerska a Nalewki. To bol dôvod nemeckých okupantov pre zriadenie uzavretej štvrte v tejto oblasti - najväčšieho geta v nacistami okupovanej Európe. Výstava je venovaná Židom, ktorí tam žili,“ uvádza Slovenské národné múzeum. Výstava je zostavená z archívnych fotografií, ktoré zachytávajú každodenný život geta počas holokaustu.
Tragické dejiny ale aj hrdinský odpor Židov počas Tragické dejiny ale aj hrdinský odpor Židov počas Tragické dejiny ale aj hrdinský odpor Židov počas Tragické dejiny ale aj hrdinský odpor Židov počas