RTV Krea: V Seredi sa konalo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Vo štvrtok sa v Seredi uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom novozvolený primátor a poslanci zložili sľub na ďalšie funkčné obdobie.

Pozrite si reportáž RTV Krea.