Poslanci poverení funkciou sobášiacich na volebné obdobie 2022 - 2026

Poslanci poverení funkciou sobášiacich na volebné obdobie 2022 - 2026

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Snúbenci robia vyhlásenie o uzavretí manželstva na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt a to pred primátorom mesta alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva. Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ konaného 24. novembra 2022 poslanci prerokovali a poverili na volebné obdobie 2022 – 2026 výkonom funkcie sobášiacich poslancov, ktorí budú oprávnení prijímať vyhlásenia o uzavretí manželstva pred matričným úradom týchto poslancov:
 
Edita Červeňová
Tomáš Karmažín
Marek Tóth
Miroslava Sabová Dudášová
 
Mesto Sereď a matričný úrad Sereď, ktorého územný obvod tvoria mesto Sereď a obec Dolná Streda ponúka nasledovné možnosti uzavretia manželstva:
 
1. sobáš v obradnej sieni v reprezentačných priestoroch Mestského úradu v Seredi

2. sobáš vonku pod holým nebom v Muzeálnej záhrade Mestského úradu v Seredi, alebo sobáš vonku pod holým nebom na vhodnom, dôstojnom a verejne prístupnom mieste. Sobášne obrady pod holým nebom sa vykonávajú iba v mesiacoch apríl až október. 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 37/2015 sú sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe žiadosti snúbencov každá sobota od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok v mesiaci od 13,00 hod. do 17,00 hod.. Mimo týchto hodín a dní sa sobáše uzatvárajú za poplatok. Možnosť uzavrieť manželstvo na Mestskom úrade v Seredi majú aj snúbenci z iných matričných obvodov.
 
Bližšie informácie nájdete na:  https://www.sered.sk/s179_svadby-na-mestskom-urade
 
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na t.č. 031/789 2215, mailom na matrika@sered.sk alebo osobne na Mestskom úrade v Seredi, č.d. 7.
Poslanci poverení funkciou sobášiacich na volebné obdobie 2022 - 2026