Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľub

Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľub

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi sa konalo 24. novembra 2022 vo veľkej zasadačke mestského úradu. Rokovanie sa uskutočnilo v dvoch samostatných častiach.
 
V úvode prvej slávnostnej časti sa slova ujal odchádzajúci primátor Martin Tomčányi, ktorý stručne zhodnotil posledné roky vo funkcii a poďakoval všetkým zamestnancom mestského úradu za odvedenú prácu. Novozvolenému primátorovi Ondrejovi Kurbelovi zaželal veľa optimizmu, energie a úspechov v nasledujúcom volebnom období. Následne predsedkyňa mestskej volebnej komisie Mária Karmažínová oboznámila prítomných s výsledkami volieb. (článok s výsledkami  volieb nájdete tu : výsledky.)
 
Nasledovalo zloženie zákonom predpísaného sľubu nového primátora Ondreja Kurbela a prevzatie insígnií od bývalého primátora Martina Tomčányiho. Sľub zložilo aj devätnásť poslancov mestského zastupiteľstva a bolo im odovzdané osvedčenie o zvolení.
 
Primátor mesta Ondrej Kurbel vo svojom príhovore na záver slávnostného aktu poďakoval všetkým obyvateľom mesta za účasť vo voľbách. Zároveň svojim voličom vyjadril poďakovanie za podporu a prejavenú dôveru. Ďalej medzi iným povedal: „Svojou prácou sa budem snažiť dokázať, že chcem ľudí spájať a chcem byť rovnakým primátorom pre všetkých. Ďakujem bývalému vedeniu mesta, bývalým kolegom poslancom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o prospech nášho mesta. Všetci si uvedomujeme, aké náročné obdobie je pred nami. O to viac verím, že spolu s novým zastupiteľstvom budeme hľadať prieniky a že naša spolupráca bude konštruktívna, slušná a najmä so zreteľom pre dobro obyvateľov nášho mesta.“
 
V druhej už pracovnej časti si poslanci zriadili šesť stálych komisií mestského zastupiteľstva, zvolili ich predsedov a členov. Predsedom komisie legislatívno-právnej sa stal Miloš Klenovič, predsedom komisie finančnej a majetkovej sa stal Tomáš Karmažín, predsedom komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie sa stal Ján Himpán,  predsedom komisie sociálnej a kultúrnej sa stal Ján Jankulár, predsedom komisie školskej, športovej a bytovej sa stala Slávka Kramárová a predsedom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa stal Marek Tóth. ( členov a náplň práce komisií uverejníme v samostatnom článku.)
 
Na rokovaní prebehlo aj poverenie poslanca mestského zastupiteľstva Michala Irsáka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia v prípade neprítomnosti alebo odmietnutia primátora či jeho zástupcu viesť rokovanie. Poslanecký zbor na zasadnutí určil aj poslancov poverených funkciou sobášiacich. Primátor Ondrej Kurbel oznámil na rokovaní aj meno novej zástupkyne primátora na nasledujúce volebné obdobie. Stala sa ňou poslankyňa Mária Fačkovcová. Nasledovalo určenie platu primátora a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl.
 
Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľubNa ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľub