Informácia o použití finančných prostriedkov - Dotácie pre TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.

Občania a občianske združenia     PhDr. Patrik Hipp, PhD. riaditeľ, štatutárny zástupca, TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.    
Všetky finančné prostriedky z dotácie mesta Sereď z r. 2022 sme použili v súlade so zmluvou v plnej výške (100%) na nákup potravín, drogérie a kancelárskych potrieb na zabezpečenie chodu zariadení Resocializačného strediska pre mužov "Teen Challenge Slovakia, n.o." Centrum pre deti a rodiny a Domova na pol ceste "Progress".
 Žiadne financie neboli použité na iné účely.
 
Za poskytnutú dotáciu sme Vám veľmi vďačný, tieto financie nám pomohli zabezpečiť chod zariadenia.
Ďakujeme.