Gymnázium v Seredi Vás pozýva na Deň otvorených dverí

Gymnázium v Seredi Vás pozýva na Deň otvorených dverí

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi organizuje na 1. decembra Deň otvorených dverí. Je určený pre žiakov 5. a 9. ročníkov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť. Podujatie sa uskutoční v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.
 
Návštevníci si budú môcť prezrieť priestory školy, triedy aj učebne. Učitelia Vám ochotne poskytnú informácie ohľadom štúdia a školských aktivitách.
 
Gymnázium Vojtecha Mihálika je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitou. Začiatky seredského gymnázia sa začali písať v roku 1953. Tak ako celá školská sústava prešla v druhej polovici 20. storočia mnohými zmenami, prešlo mnohými zmenami aj gymnázium. Dlho to bola jediná stredná škola v Seredi.Škola sa postupne rozširovala a rozvíjala. Poslednou významnou zmenou bolo popri štvorročnom gymnáziu všeobecného zamerania zriadenie osemročného gymnázia so zameraním na cudzie jazyky v roku 1997. Zriaďovateľmi školy boli postupne Povereníctvo školstva a kultúry, Ministerstvo školstva, Školská správa, Krajský úrad a v súčasnosti je to Trnavský samosprávny kraj. Seredské gymnázium vychovalo za päťdesiat rokov svojej existencie stovky ľudí, z ktorých sa stali lekári, inžinieri, učitelia, umelci ale i kňazi, z nich mnohí sa stali vo svojej profesii špičkovými odborníkmi.
 
Ak sa neviete rozhodnúť kde pokračovať v štúdiu, práve návšteva gymnázia Vám môže uľahčiť rozhodovanie. Možno práve Vy sa zaradíte medzi ďalších úspešných absolventov školy.
Gymnázium v Seredi Vás pozýva na Deň otvorených dverí