Sereď buduje prvé uzamykateľné stojiská na odpady

Sereď buduje prvé uzamykateľné stojiská na odpady

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Aktuálne môžu obyvatelia sídliska na Námestí Slobody sledovať obnovu svojich starých stanovíšť na smeti. Mesto tu na svoje náklady buduje prvé dve uzamykateľné kontajnerové klietky. Cieľom je zamedziť znečisťovaniu priestranstiev v okolí zberných nádob, lepšia čistota sídliska a v neposlednom rade aj vyššia miera vyseparovania jednotlivých druhov odpadov. 
 
Jedná sa o stanoviská číslo jedna a číslo dva, teda prvé dve v meste v poradí. „Aj keď projektová dokumentácia pôvodne rátala s väčším počtom nových stojísk, ceny materiálov medzičasom narástli do takej miery, že z pôvodne plánovaných piatich stojísk sa do rozpočtu podarilo zmestiť len dve. Projekt ráta aj s príjemným edukatívnym vizuálom stojísk. Na záver budú totiž predné steny stojísk umelecky dotvorené žiakmi z dvoch mestských základných škôl,“ vysvetlila Zuzana Slahučková, referentka komunikácie mesta. 
 
Niekoľko zamykateľných stojísk už v Seredi slúži obyvateľom mesta, a to na sídlisku Meander. „Tieto klietky vybudoval buď developer, alebo si ich zaplatili samotní obyvatelia z vlastného vrecka,“ uviedla Slahučková a dodala, že v tých stojiskách, kde obyvatelia dbajú o čistotu a vždy klietku zamykajú, je evidentný poriadok a odovzdávané separáty v nádobách sú podstatne čistejšie.
 
Či bude mesto v trende budovania zamykateľných stojísk pokračovať, ukáže čas a najmä filozofia nového vedenia mesta. V hre môžu byť okrem uzamykateľných stojísk aj polozapustené stojiská s výrazne vyššou kapacitou, aké dnes buduje napríklad mesto Trnava.
 
V každom prípade je dôležité riešiť odpadovú politiku mesta tak, aby tlačila na nás, producentov odpadov, vytvárať ich čo najmenej. Tie odpady, ktoré už vytvoríme, sa musíme snažiť vyseparovať tak, aby sa dali následne opätovne zhodnocovať. Cena za komunálny odpad, ktorý je v konečnom dôsledku vysypaný na skládku odpadov, totiž bude z roka na rok narastať. Za správne vyseparované a správne uložené recyklovateľné odpady občania mesta neplatia.  
 
foto: MsÚ Sereď
Sereď buduje prvé uzamykateľné stojiská na odpady Sereď buduje prvé uzamykateľné stojiská na odpady Sereď buduje prvé uzamykateľné stojiská na odpady