Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša "Podaná ruka v 1947"

Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša "Podaná ruka v 1947"

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
 
Denné centrum seniorov a MO Matice slovenskej v Seredi usporiadali vo štvrtok 17. novembra 2022  prezentáciu publikácie Štefana Mikuša "Podaná ruka v 1947". Knihu  vydalo občianske združenie Dolnozemský evanjelik s finančnou podporou mesta Sládkovičovo, generálneho sponzora Róberta Vargu a sponzora Alexandra Bendeho.
 
Publikácia mapuje históriu presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Sládkovičova pred 75 rokmi. Knihu v Dennom centre pre seniorov na Jesenského ulici odprezentoval samotný autor Štefan Mikuš spolu s editorkou a typografkou kníh Evou Sudovou. Súčasťou besedy bol aj kultúrny program, v ktorom účinkovali členky Súboru  malých javiskových foriem  pri MO MS v Sládkovičove Soňa Gogová a Anna Pokorná. Podujatie podporila aj poslankyňa a predsedníčka MO Matice slovenskej v Seredi Slávka Kramárová.
 
Štefan Mikuš prezývaný ako „spisovateľ z ľudu“ je taktiež presídlenec. V roku 2020 vydal knihu Pitvarošské nárečie, v ktorej s pomocou presídlencov a ich potomkov zmapoval krásne nárečie, ktoré si Pitvarošania na Dolnej zemi ochraňovali po celé stáročia. Jeho najnovšia publikácia Podaná ruka v 1947 popisuje osudy presídlencov, ktorí v tomto roku prišli do Sládkovičova/Diószegu. Svoj historický výskum rozšíril aj o osudy všetkých obyvateľov hlavnej ulice. Jeho kniha popisuje domy a hlavne ich obyvateľov, ktorí tu žili v období, pred, počas i po II. svetovej vojne s akcentom na rok 1947, kedy sa do obce presídlili Pitvarošania.
 
„Dňa 15.4.1947 odišiel z Pitvaroša transport s presídlencami, ktorý tentoraz nešiel do Serede, ale do Dioseku. Odstavili ho na vlečku, ktorú používal cukrovar a Mária mlyn. Krátko nato prišli do Dioseku ešte ďalšie tri transporty. Každý transport mal svojho komisára, vedúceho transportu, zodpovedného za plynulé naloženie, pokojný transport, ako i za vyloženie a odovzdanie prisťahovaných predstaviteľom obce, ktorí už mali na starosti pridelenie domov a ubytovanie. Nikto z nich si ani len nevedel predstaviť, čo ich čaká. Nevedeli kam idú a kde sklonia svoje údy, aké bývanie ich čaká,“ píše Mikuš vo svojej knihe.
 
Editorka Eva Sudová uviedla, že autor Štefan Mikuš zaznamenal osudy pôvodných obyvateľov, deportovaných Židov, vysídlených Nemcov i Maďarov a samozrejme Slovákov z Dolnej zeme, ktorých zmapoval nielen na hlavnej ulici, ale aj v iných častiach obce. Zdrojom informácií mu boli vzácne archívne dokumenty, matriky, ale aj osobné spomienky mnohých obyvateľov.
 
„Strohý zoznam domov a ľudí by bol dosť nezáživným čítaním, ale autorovi sa podarilo doplniť do textu mnoho zaujímavých príbehov jednotlivých osôb i celých rodín. S nadsázkou zvyknem tvrdiť, že v každej knihe musí byť niečo, na čom sa zasmejete a niečo nad čím zaplačete a to sa autorovi rozhodne podarilo. Knihu doplňuje aj takmer dvesto  historických fotografií, ktoré čitateľom priblížia nielen historický vzhľad hlavnej ulice, ale aj mnohých jej obyvateľov a zaujímavé udalosti,“ povedala pre portál pitvaros.sk editorka Sudová. Zaujímavosťou je jedna z mnohých publikovaných fotografií 
presídlených rodín, na ktorej je v popredí malé dieťa, dnes členka denného centra Mária Kostková. Autor Štefan Mikuš na záver jednu svoju knihu venoval Matici slovenskej a jednu seniorom do denného centra. 
 
Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša Slávnostná prezentácia publikácie Štefana Mikuša