Športová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELU

Športová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELU

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Sokolovňa je športová hala situovaná v centre Serede. Jej základy stáli rozostavané niekoľko rokov. V roku 2013 bola budova mestom Sereď dokončená a slávnostne odovzdaná do užívania klubu AŠK Lokomotíva Sereď. Odvtedy slúži na tréningové procesy basketbalového klubu BK Lokomotíva Sereď. Pravidelne sa tu konajú aj volejbalové či nohejbalové turnaje a bola dejiskom niekoľkých turnajov Majstrovstiev Slovenska v basketbale alebo taekwonde. Mnoho mladých talentovaných basketbalistov a basketbalistiek tu nachádza priestor na svoj rozvoj a plnenie si svojich športových snov.
 
 
Bývalý riaditeľ ZŠ J.Fándlyho PaedDr. Jaroslav Čomaj pred časom prišiel s návrhom  na premenovanie športovej haly Sokolovňa na športovú halu Alberta Kudelu. Z jeho zdôvodnenia vyberáme: „Čestný občan Mesta Sereď Albert Kudela zasvätil celý svoj život basketbalu. Ako tréner vychoval stovky hráčiek a hráčov, zaslúžil sa o to, aby slová basketbal a Sereď boli navždy spojené. Ako prvý prišiel s myšlienkou stavby telocvične, ktorá by slúžila basketbalu. Túto myšlienku ako tajomník TJ Lokomotíva začal aj realizovať. Zabezpečil aj to, aby ďalšie generácie basketbalistov mali kde trénovať a hrať. Aby si všetci športovci - basketbalisti aj ostatní občania Serede pripomínali meno človeka, ktorý mal najväčšiu zásluhu na výstavbe Sokolovne navrhujem, aby Sokolovňa bola navždy spojená s jeho menom a niesla meno: Športová hala Alberta Kudelu".
 
Vlastníkom športovej haly Sokolovňa je od roku 2012 spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o., ktorá doručila dňa 18.10.2022 mestu Sereď súhlas s premenovaním športovej haly. Premenovanie odporučili aj poslanci na svojom rokovaní 15.11.2022. Pred prijatím súhlasného uznesenia zastupiteľstva ale odznel v rámci rozpravy príspevok poslanca Michala Irsáka, ktorý navrhol, aby mesto odčlenilo novú budovu basketbalovej haly ( na Kostolnej ulici ) pridelením nového súpisného čísla, a s popisom účelu jej využitia požiadalo o  zápis v katastri nehnuteľností. Samostatnú budovu basketbalovej haly potom správca  budovy SMS s.r.o. môže označiť nápisom Športová hala Alberta Kúdelu. 
 
 
Martin Bosý, tréner BK Lokomotíva Sereď sa k tomuto kroku vyjadril nasledovne: „Návrh pána Čomaja vnímam ako absolútne oprávnený a opodstatnený. Keďže som mal možnosť na stretnutiach s pánom Kudelom v športovej hale počúvať o histórii basketbalu v Seredi, dovolím si s určitosťou tvrdiť, že pán Kudela sa počas svojho celoživotného pôsobenia podieľal na veľa významných projektoch a míľnikoch v Seredi a to dokonca športu ako takého. Významnou mierou sa podieľal aj na tom, že sa snažil nájsť spôsob ako by sa Sokolovňa mohla dostavať a dostať do podoby v akej je dnes. Veľa mladých športovcov mu vďačí zato, že svoje detstvo, svoje radosti a svoje sny si môžu plniť práve v tejto športovej hale. Pre mňa a pre celý náš klub BK Lokomotíva Sereď bude cťou, keď budeme môcť tvrdiť, že našim domovským stánkom je Športová hala Alberta Kudelu. ĎAKUJEME.“
 
 
Albert Kudela bol všestranný športovec, ktorý pod deravými košmi hájil farby mesta Sereď počas rozbehu basketbalu v Seredi. Ako tréner začal v rokoch 1965 s mladšími dorastencami a v ďalšom roku so staršími dorastencami, s ktorými postúpil do dorasteneckej ligy. Po rozhodnutí vedenia TJ, že sa bude pokračovať v basketbale len v ženskej zložke sa stal trénerom družstva žien. Po piatich rokoch pri ženách sa stal profesionálnym trénerom na ZŠ J. A. Komenského. V tejto funkcii pôsobil 22 rokov až do roku 1996. V roku 1999 vykonával funkciu profesionálneho krajského trénera až do roku 2000, kedy odišiel do dôchodku. No naďalej nazaháľal. Ako funkcionár zastával rôzne funkcie od svojich devätnástich rokov. V basketbalovom oddiele TJ Slavoj bol dlhoročným členom a istý čas aj predsedom. Od roku 1974 bol aj členom Výkonného výboru Krajského basketbalového zväzu a hracej komisie. V Krajskom basketbalovom zväze bol aj predsedom. Vo výbore TJ Slavoj a neskôr v TJ Lokomotíve vykonával funkciu od roku 1966. Neskôr bol aj tajomníkom. V TJ pôsobil až do februára 2010. Potom sa opäť v roku 2013 vrátil k funkcionárskej práci už v AŠK Lokomotíva Sereď, ako zástupca ZRTV. V roku 2016 mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Sereď. Albert Kudela zomrel 16.1.2022 vo veku 82 rokov.
 
 
Športová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELU