Predseda a poslanci Trnavského samosprávneho kraja slávnostne zložili sľub

Predseda a poslanci Trnavského samosprávneho kraja slávnostne zložili sľub

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
V stredu 16. novembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja pre volebné obdobie 2022 až 2026.  Prvé zasadnutie v novom zložení sa konalo v Aula Jozefa Matúša Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  Sľub zložil znovuzvolený župan Jozef Viskupič a 40 poslankýň a poslancov. Do poslaneckých lavíc z nich zasadlo 14 nováčikov.
 
Pred slávnostným aktom zloženia sľubu predsedníčka volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja Alena Krátka informovala prítomných o priebehu a výsledku volieb do orgánov kraja.  Z desiatich kandidátov na župana bol s počtom hlasov 69 743 hlasov ( 38,56% ) zvolený Jozef Viskupič. ( narodil v roku 1976 v Trnave, vyštudoval  históriu a filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave a masmediálnu komunikáciu v Trnave. Žije spolu s rodinou v Trnave. Je spoluzakladateľom hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. V období 2010-2017 pôsobil ako poslanec NR SR vo funkcii predsedu Osobitného kontrolného výboru pre dozor činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru národnej rady pre európske záležitosti a podpredsedu výboru pre kultúru a médiá. Po zvolení do funkcie župana  v dec. 2017 sa vzdal mandátu poslanca národnej rady.)

Zo štyridsiatich poslancov bolo za volebný obvod Galanta zvolených:
 
Gergely Agócs
József Berényi
László Biró
Krisztián Forró
Zoltán Horváth
Ervín Chomča
Martin Tomčányi ( Sereď )
 
Následne zložil sľub zvolený župan Jozef Viskupič a poslanci zastupiteľstva a prebrali si osvedčenie o zvolení. Prvým podpredsedom kraja sa stal József Berényi , za ďalších vicežupanov boli zvolení Rasťo Mráz, Veronika Buc a Patrik Voltmann.
 
"Preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby. S odvahou aj pokorou preberám zodpovednosť pracovať pre všetkých obyvateľov Trnavského kraja. V novom volebnom období sme spolu so 40-tkou zvolených poslankýň a poslancov pripravení pokračovať v napĺňaní vízie pre moderný kraj, ktorá je založená na skúsenostiach a konkrétnych výsledkoch. Verím, že naše zastupiteľstvo, podobne ako ostatné volebné obdobie, bude založené na spolupráci, diskusii a dobrých výsledkoch,"  uviedol župan J.Viskupič.
 
S príhovorom na zasadnutí vystúpil bývalý minister zahraničných vecí Pavol Demeš. V súčasnosti sa venuje rozvoju občianskej spoločnosti v trnavskom kraji. Okrem iného povedal: "Dokladom vysokej politickej kultúry bola aj príkladná spolupráca medzi županom a zastupiteľstvom. Na základe výsledku volieb si dovolím tvrdiť, že v tejto spolupráci bude možné pokračovať v prospech obyvateľov. Navyše, na základe vlastnej skúsenosti – a symbolicky v tomto revolučne novembrovom čase – môžem oceniť, že trnavská župa využíva potenciál svojich obyvateľov a spolupracuje so zástupcami občianskej spoločnosti.“"
 
V pracovnej časti zasadnutia zastupiteľstvo rozhodlo o obsadení komisie pre nezlučiteľnosť funkcií, ako aj o zložení mandátovej komisie. Druhé zasadnutie krajského zastupiteľstva je naplánované na stredu 7. decembra 2022. Jeho hlavným bodom bude rozpočet župy na roky 2023-2025, uviedla Trnavská župa.
 
zdroj: TTSK
 
 
 
Predseda a poslanci Trnavského samosprávneho kraja slávnostne zložili sľubPredseda a poslanci Trnavského samosprávneho kraja slávnostne zložili sľubPredseda a poslanci Trnavského samosprávneho kraja slávnostne zložili sľubPredseda a poslanci Trnavského samosprávneho kraja slávnostne zložili sľubPredseda a poslanci Trnavského samosprávneho kraja slávnostne zložili sľub