Pozvánka na vernisáž výstavy "Každý tretí"

Pozvánka na vernisáž výstavy "Každý tretí"

História     Múzeum holokaustu v Seredi    
Vážené dámy, vážení páni, 
v spolupráci s Múzeom varšavského geta  
 
Vás pozývame na vernisáž výstavy 
 
Každý tretí, 
 
ktorá sa uskutoční v Múzeu holokaustu v Seredi, dňa 24.11.2022 o 18.00 hod.  
 
 
Pred septembrom 1939 Židia tvorili tretinu populácie celej Varšavy. Väčšina Židov bývala v oblasti ulíc Gęsia, Świętojerska a Nalewki. Táto štvrť sa stala najväčším getom v nacistami okupovanej Európe. Výstava prináša archívne fotografie, ktoré zachytávajú každodenný život geta počas holokaustu.  
 
 
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené v elektrickom podpise najneskôr do 22.11.2022. 
 
Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas na zverejňovanie fotografií z podujatia.   
Pozvánka na vernisáž výstavy