TTSK v rámci rozvoja občianskej spoločnosti vytvorí „infobodky“. Jedna bude v Seredi

TTSK v rámci rozvoja občianskej spoločnosti vytvorí „infobodky“. Jedna bude v Seredi

 
V utorok 8. novembra 2022 Krajská inovačná rozvojová agentúra uzatvorila memorandum o spolupráci s ôsmimi občianskymi združeniami.
 
Infobodky poskytnú cenné rady a skúsenosti
 
Cieľom memoranda je podporiť rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom zriadených informačných a kontaktných bodov, ktoré budú bližšie dostupné obyvateľom. Pôjde o miesta prostredníctvom ktorých sa záujemcovia môžu informovať o možnostiach ako založiť vlastnú organizáciu, napísať projekt či ako požiadať o grant. Môžu tak získať pomoc od skúsených ľudí dlhodobo pôsobiacich v neziskovom sektore. Pridanou hodnotou bude sieťovanie aktérov, nadväzovanie kontaktov a výmena skúseností či informácií.
 
Jedna z ôsmych infobodiek v našom meste
 
V Seredi bude Infobodku zastrešovať KC Priestor, ktoré sídli na ulici D.Štúra. Centrum zbližuje komunitu v meste a ponúkať alternatívne formy trávenia voľného času. V harmonograme centra sú prednášky, workshopy, diskusie, herné či filmové večery. „Cieľom projektu je naštartovanie spolupráce neziskových a občianskych združení. Náplňou práce ‚Infobodiek' bude, okrem poskytovania informácií či pomoci pri založení vlastnej organizácie, organizácia výročného stretnutia neziskových organizácií a občianskych združení z daného okresu, zdieľanie príkladov dobrej praxe, komunikácia s Úradom TTSK a ďalšie aktivity na zlepšenie postavenia tretieho sektora v Trnavskom kraji,“ uviedla Miroslava Sabová Dudášová z KC Priestor pre portál Trnavského samosprávneho kraja.
 
Infobodky budú okrem Serede zriadené aj v siedmych okresných mestách: Reuse Centrum Baterkáreň Trnava, OZ Hanza Galanta, Senica 2.0, ETC Skalica, OZ Komunita Dunajská Streda, OZ Myška Piešťany a OZ Čas pre rodinu Hlohovec. ( zdroj: KIRA a TTSK )
TTSK v rámci rozvoja občianskej spoločnosti vytvorí „infobodky“. Jedna bude v Seredi