RTV Krea: Zberný dvor v Seredi ako prevencia pred vznikom čiernych skládok

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Čierne skládky vytvorené na verejných miestach sú problémom každej samosprávy. Snažia sa proti nim bojovať rôznymi službami zberu odpadu, propagáciou, ale aj prostredníctvom zberného dvora. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.