RTV Krea: Nezmeškajte termíny zberu elektro odpadov a objemných odpadov z pred vašich rodinných domov, už o pár dní

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V Seredi sa uskutoční tradičný zber elektroodpadu a zber objemných odpadov priamo z pred rodinných domov. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.