Víťazkou 6. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi

Víťazkou 6. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Nadácia Dionýza Ilkoviča sa zameriava na podporu učiteľov a žiakov v oblasti prírodných vied so zameraním na mimoškolskú činnosť.
 
Kritériá ocenenia
 
O cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia. Porota hodnotí nominované osobnosti na základe štyroch kritérií - dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, jej výsledky, rozsah a inovatívny prístup mentora.
 
Učiteľka zo Serede najúspešnejšia
 
Zo 43 nominácií sa tento rok finalistkami stali učiteľky chémie Gabriela Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová z Hlohovca. Absolútnou víťazkou 6. ročníka sa stala pani učiteľka Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, kde vyučuje biológiu. Cenu jej pod záštitou ministerstva školstva odovzdal štátny tajomník Slavomír Partila.
 
RNDr. MARIANNA STRAKOVÁ takmer 20 rokov pôsobí na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi. Po celý čas svojej pedagogickej praxe sa snaží vo svojich žiakoch prebudiť nadšenie z biológie a chémie.  Študenti pod jej vedením vyhrávajú súťaže aj medzinárodného významu. Jej žiaci precestovali celý svet. Boli v Kórei, Japonsku i na Bali či Amerike. Priznala, že každý jeden deň so žiakmi ju baví a je pre ňu naplnením, keď sa jej darí rozvíjať ich talent. "Práca vedca ma vždy lákala a myslela som si, že to bude moje životné smerovanie. Postupne som zistila, že mojím poslaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci a ja sa vidím v nich," povedala Straková. Poznamenala, že ocenenie je pre ňu veľkou vďakou za jej prácu. Informáciu prinieslo MŠVVŠ SR.
 
Učitelia motivujú mladých
 
„Mimoriadne učiteľky a učiteľov, ktorí so žiakmi pracujú nad rámec svojho pracovného času, oceňujeme už šiesty rok. Opakovane od nich počúvame, ako sa potešia, keď sa im aj ostatným učiteľom dostane spoločenského uznania, ktoré je na Slovensku stále skôr výnimočné. Želali by sme si, aby sa to zmenilo, k čomu chceme aj udeľovaním Ceny Dionýza Ilkoviča prispieť. Veď sú to práve učitelia a učiteľky, ktorí motivujú mladých, aby sa stali lekármi, vedcami, IT odborníkmi a ďalšími špecialistami, ktorých Slovensko bytostne potrebuje,“ hovorí pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, nový člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča a predseda poroty, ktorá nominácie hodnotí, Martin Plesch.
 
Ocenení učitelia v školách inšpirujú mladších kolegov
 
Záštitu nad ocenením pred štyrmi rokmi prebralo ministerstvo školstva, ktorého štátny tajomník Slavomír Partila blahoželal finalistkám: „Je mi cťou oceniť také výnimočné pedagogičky. Myslím, že sú inšpiráciou aj pre mnohých mladších kolegov a je skvelé, že sa im okrem uznania dostane aj mediálnej pozornosti.“ ( zdroj: MŠVVŠ SR)
 
V roku 2019 RNDr. Marianu Strakovú ocenila Trnavská župa ako jednu z 31 výnimočných osobností a kolektívov, ktorí svojou prácou alebo konaním zviditeľnili nielen Trnavský kraj ale robia dobré meno celému Slovensku.
 
V roku 2020 bola RNDr. Mariane Strakovej udelená Malá medaila sv. Gorazda, ktorú udeľujú každoročne ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov a to pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.
Víťazkou 6. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v SerediVíťazkou 6. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v SerediVíťazkou 6. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi