RTV Krea: Sereď z externých zdrojov obnoví knižnicu, divadelná sála stále čaká na vyhodnotenie

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Majú zatiaľ 50% úspešnosť. Dom kultúry v Seredi získal dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na modernizáciu vybavenia Mestskej knižnice. Na vyhodnotenie druhej časti žiadosti mesto stále čaká.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.