Z činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 v roku 2022

Z činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 v roku 2022

Občania a občianske združenia     Marián Molnár, ZO SZCH Sereď    
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1  usporiadala tomto roku tri výstavy zvierat z toho dve propagačné a to v mesiaci jún dňa 04.06.2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v obci Pata v športovom areály v spolupráci s Obecným úradom Pata. Tu sme predstavili 2 voliéry vodnej hydiny,  17 voliér hrabavej hydiny 31 kusov holubov a 17 králikov. Exotické vtáctvo sme mali andulky, ktoré mali úspech hlavne u menších návštevníkov ako aj hrdličky. Na tejto výstave sa aktívne podieľali  naši dvaja mladí chovatelia a sedemnásť dospelých chovateľov. Druhú propagačnú výstavu sme usporiadali dňa 25.06.2022 v priestoroch Mestského parku v Seredi, kde mesto Sereď v spolupráci s viacerými  občianskymi združeniami pripravilo počas Seredských hodov rôzne kultúrne a spoločenské predstavenia. Na tejto propagačnej výstave sa zúčastnilo 16 dospelých chovateľov a 2 mladí chovatelia. Vo dvoch voliérach bolo exotické vtáctvo, ktoré opäť prilákalo mladších návštevníkov ale aj tých starších. Vodná hydina bola v 2 voliérach,  hrabavá v 16 klietkach, holubov bolo 28 kusov a králikov 14 kusov. Nakoľko v tomto mesiaci je väčšina zvierat v reprodukčnom procese teda odchováva mláďatá a mláďatá  nie sú dostatočne vyvinuté bol problém vybrať zviera a ukázať verejnosti v takom stave ako určuje vzorník plemien konkrétnych zvierat. V dňoch 10. a 11. septembra sme usporiadali VI. Miestnu výstavu hydiny, králikov a holubov v obci Šoporňa v priestoroch Základnej školy, ktorá bola obohatená expozíciou exotického vtáctva. Na tejto výstave vystavovali chovatelia zo širokého okolia a aj vzdialenejších okresov. Našu ZO SZCH Sereď1 reprezentovalo 22 chovateľov z toho 3 mladí chovatelia. Vystavených bolo 36 králikov, 164 holubov, 102 ks hrabavej hydiny, 21 ks vodnej hydiny a 40 ks exotického vtáctva. Na tejto výstave vystavované zvieratá posudzovali delegovaní posudzovatelia SZCH, ktorí najlepším zvieratám podľa bodového ohodnotenia udelili za ich kvalitu vecné ceny. Na usporiadanie takých to výstav je potrebné získať aj finančné zdroja za čo ďakujeme  mestu Sereď ako aj obciam Šoporňa a Pata, ktoré podporujú našu organizáciu dotáciou z rozpočtu  mesta a obcí za čo sme im vďační a s ich podporou môžeme pre verejnosť usporiadať výstavy zvierat. Vidíme, že organizovanie výstav v našom okolí má vplyv na narastajúci počet chovateľov. Sme radi ak do našich radov pribúdajú noví chovatelia, ktorí sa aktívne zúčastňujú chovateľských výstav a takto reprezentujú našu ZO SZCH Sereď 1 ako aj Mesto Sereď. Taktiež naši chovatelia sa zúčastnili na výstavách napr. Miestna výstava v Horných Salibách, Oblastná výstava Bánov, Oblastná výstava Ivanka pri Nitre, Miestna výstava Veľké Kostoľany, Oblastná výstava Levice, Oblastná výstava Hodonín a v neposlednom rade aj na Celoštátnej výstave v Nitre, kde naši traja chovatelia získali titul Šampión SR a Majster SR. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým aktívnym členom SZCH Sereď1, ktorí sa podieľajú na organizovaní chovateľských podujatí a prezentujú svoje zvieratá na rôznych výstavách, čím aj reprezentujú sami seba ako chovateľa a aj mesto Sereď a obec z ktorej pochádzajú. Taktiež poďakovanie patrí aj mestu Sereď ako aj obciam Šoporňa a Pata za ich finančnú podporu, bez ktorej by sa takéto podujatia nedali usporiadať. Verím, že spolupráca s mestom Sereď a aj okolitými obcami bude pretrvávať naďalej aby sme naším spoluobčanom vedeli pripraviť pekné podujatia a naše deti a vnúčatá poznali zvieratká aj naživo a nie iba z internetu, televízie, knižiek a časopisov. Aby počuli ich skutočný hlas a pocítili ich blízku prítomnosť.   
Z činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 v roku 2022Z činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 v roku 2022Z činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 v roku 2022Z činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 v roku 2022