RTV Krea: Ako sa stať členom odbornej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mesto Sereď zverejnilo výzvu na spoluúčasť pri vytvorení komisií mestského zastupiteľstva pre nové volebné obdobie. Záujemcovia o členstvo si môžu podať žiadosť do 16. novembra.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.