Nie je čo oslavovať

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
 
Je  november 2022.  Tridsaťtri rokov od tzv. „nežnej revolúcie“. Prvé roky po nej sme ju v  eufórii oslavovali. V  ďalších prišlo postupne  vytriezvenie a v týchto ostatných  najmä  starší vidia, že nie je čo oslavovať. Až mrazivo pôsobí konštatovanie, ktoré hovorí, že „Pred tridsiatimi rokmi bola otázka ako dohnať životnú úroveň západu. Dnes je otázka ako sa vrátiť na životnú úroveň spred 30 rokov.“ Čerstvo plnoletí  netušia, čo sa v 1989 roku dialo. Ani ich to nezaujíma. Starší spomínajú na  časy relatívnej chudoby, veľmi obmedzené možnosti cestovania do zahraničia ale aj na  sociálnej istoty. Gustáv Husák kedysi povedal, že hranice nie sú korzo. Dnes ním sú, ale kto a za akých podmienok ( vid. COVID 19)  bude cez ne prechádzať, rozhoduje všemocná Európska Únia. A čo doteraz EÚ nestačila zbabrať, to dokončí naše ministerstvo vnútra lapaním imigrantov na území SR, namiesto uzatvorenia hraníc. Vo svetle dnešných akútnych problémov si už preto  vôbec nik nespomenie na vyhlásenie občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU  z  25. 11. 1989.
Tak si ho pripomeňme a porovnajme jeho požiadavky  s dosiahnutou skutočnosťou.
 
P RO G R A M O V É   V YH L Á S E N I E
občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU
 
      1. ZRUŠIŤ  ČLÁNOK ÚSTAVY, V KTOROM MÁ VEDÚCE POSTAVENIE V NAŠEJ SPOLOČNOSTI KOMINUSTICKÁ  STRANA.
Stalo sa. Dnes je politických strán a hnutí  ako maku. Všetky sľubujú  starostlivosť o občanov, no skutočným motívom je vidina rýchleho zbohatnutia.  s tzv. rozkrádaním majetku v socialistickom vlastníctve sa to nedá ani len porovnať. Čísla.  K 11. augustu 2022 pôsobilo na Slovensku podľa registra 55 politických strán a hnutí, ktoré pred týmto dátumom nezanikli a neboli v likvidácii.  Viac ako 95 politických strán a hnutí od roku 1990 zaniklo. Dôvera občanov voči stranám  je dnes  podobná  dôvere voči KSČ. Ak nie horšia.
 
      2. VYTVORIŤ PLATFORMU, ABY SA MOHLI USKUTOČNIŤ SLOBODNÉ  A DEMOKRKATICKÉ VOĽBY.
Stalo sa.  Výsledkom je sklamanie a  klesajúci  počet ľudí, ktorí sú ochotní ísť k voľbám.
Opäť čísla. Do voličských zoznamov na Slovensku bolo v roku 1990 zapísaných 3 622 000 voličov, hlasy odovzdalo vyše 3 455 000, t. j. 95,39% voličov, z toho bolo platných 3 377 000, t. j. 97,85% hlasov. Ostatné voľby do NR SR  sa uskutočnili 29. februára 2020 . Volebná účasť 65,80 %. Rezignácia na vieru v lepšiu budúcnosť prostredníctvom zvolených zástupcov je evidentná.  
 
      3. Žiadame vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti.
Národnú radu SR máme.  Sú v nej ale naozaj  zastúpené všetky zložky našej spoločnosti?
 
      4. Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenia redakcií, ktoré túto slobodu zaručia.
A tu už začína zábava. Vlastníkmi tlačených médií sú súkromné spoločnosti a novinári píšu to, čo od nich ich vlastníci požadujú.  V podstate sa nič nezmenilo. Len ideologický dohľad komunistickej strany nahradil dohľad vlastníka média. A aby si novinári sami volili vedenie redakcie, tak tomu hádam nemohli veriť ani autori  programového vyhlásenia VPN.
 
      5. Žiadame zaručiť  slobodu  podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšie občianske práva a slobody.
Ako slobodu podnikania a najmä zrovnoprávnenie podnikateľských subjektov chápe  vláda, to nám ukázala nedávno, keď drobní domáci predajcovia museli mať počas Koronakrízy predajne zatvorené,  ale  v obchodných reťazcoch mohli s rúškami nakupovať tisícky klientov.
 
      6. Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho riadenia.
Školstvo je ukážkou neschopnosti až hlúposti všetkých doterajších vlád. Čo fungovalo bolo postupne zlikvidované, aby po rokoch tápania bolo oživované v rámci n-tej reformy školstva.  Príklad – duálne vzdelávanie. Výsledok? Nedostatok robotníckych profesií . Ministerstvo kultúry je stále pevnou súčasťou všetkých vlád od roku 1989. V tomto smere k žiadne zmene nedošlo.  A ako sa sloboda tvorby prejavila? Hrubosť a primitivizmus v žánri stand up nezriedka dosahuje úroveň slaboduchého opilca.   Liberálne chápanie vzťahu medzi kostýmom a dobou, v ktorej sa dej odohráva,  nebráni režisérovi  obliecť rifle hercovi v hre od Wiliama Shakespeara. Na javisku chýba už len  Hamlet s mobilom. Na javiskách  a filmovom plátne  sa  udomácnil slovník krčmových povaľačov.
 
      7. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát.
Citujem zo Správy o právnom štáte 2021: U širokej verejnosti nedošlo k žiadnemu takémuto zlepšeniu vo vnímaní nezávislosti súdov a sudcov, pričom 28 % vníma nezávislosť súdnictva ako „pomerne dobrú alebo veľmi dobrú“ a 65 % ako „pomerne zlú alebo veľmi zlú“ , čo zodpovedá dlhodobému trendu, ktorý bol zaznamenaný už v Správe o právnom štáte 2020.  Že názorové rozdiely medzi prokurátormi, ktoré tak často prezentujú médiá,  neprispievajú  dôveryhodnosti prokuratúry, je tiež každému jasné.  
 
      8. Žiadame dôslednú odluku od cirkvi a štátu.
Zabudnuté. 24. novembra 2000 bola podpísaná ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Pritom Ústava SR hovorí: Čl. 1, (1)
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Papier znesie všetko. Faktom ale je, že počet ľudí, ktorí sa hlásia k náboženskému vyznaniu klesá.
 
      9. Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie.
Stalo sa. Sloboda odsunula odbory na vedľajšiu koľaj a tripartita existuje iba na papieri. Odbory v pozícii partnera pre vládu problém  už dávno nepredstavujú.
 
      10. Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.
Odborníci, ktorí sa pasovali do pozície ekonomických špičiek bez hanby vyhlasovali, že štát je najhorší vlastník. Pritom boli vo vedení štátu a týmto vyhlásením priznali vlastnú neschopnosť hospodáriť s jeho majetkom. Namiesto zrovnoprávnenia prišlo k odštátneniu. K slovu  sa dostala privatizácia. Vďaka nej sú dnes bývalé seredské závody ako cukrovar, Hubert, bývalá ZIPP-ka a torzo Milexu v zahraničných rukách. Stali sme  sa nádenníkmi na území, ktoré sa kedysi nazývalo Česká a Slovenská Federatívna Republika. Čo všetko bolo z likvidované nájdete v prílohe.
 
      11. Žiadame dôsledne demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práv a postavenia národností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.
Namiesto vytvorenia demokratickej federácie bolo  Československo rozdelené.
Wikipédia: Rozdelenie Česko-Slovenska[1] alebo zánik Česko-Slovenska[2] bol proces zániku federatívneho štátu Česko-Slovensko zavŕšený 31. decembra 1992 vznikom dvoch nezávislých nástupníckych štátov Slovenska Česka 1. 
A bolo vymaľované.
 
      12. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie.
Právo na zdravé životné prostredie máme . Chýba už len to zdravé životné prostredie. O likvidácií tisícok enviromentálnych záťaží sa stále diskutuje. Náš problém - lúženec nevyriešil zatiaľ ani jeden z doterajších pätnástich ministrov životného prostredia vrátane terajšieho ministra Jána Budaja.
 
      13. Žiadame  zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe povolania a naplnení životnej dráhy.
Šancu majú všetci. Len nie rovnakú. Lebo tá  je limitovaná výškou zárobku rodičov a štúdium je z roka na rok drahšie.  To že nám mladí inžinieri a lekári odchádzajú do zahraničia za lepším zárobkom je už iná téma.
 
A teraz otázka. Kto toto vyhlásenie stvoril?“ Pomôžem si opäť údajom z wikipédie.
 
„21. novembra 1989 sa aktivisti VPN po tretí raz zišli v priestoroch Umeleckej besedy, kde sa sformoval kolektív členov kľúčového orgánu hnutia, Koordinačného výboru VPN. Jeho členmi sa stali[11][8]:
 
• Ján Budaj, ochranár,
• Martin Bútora, sociológ,
• Miroslav Cipár, maliar,                                 (†  8. 11. 2021)
• Ľubomír Feldek, spisovateľ,
• Fedor Gál (predseda), prognostík,
• Eugen Gindl, novinár,                                    ( 14. 11. 2021)
• Milan Kňažko, herec,
• Vladimír Kompánek, sochár,                         ( 20.   1. 2011)                 
• Rudolf Sikora, maliar,
• Ladislav Snopko, dramaturg,
•Peter Zajac, literárny vedec.“
 
Rekapitulujme  čo z „Programového vyhlásenia občianskej iniciatívy VEREJNOSTI  PROTI  NÁSILIU“  bolo splnené, v akom rozsahu a s akými dôsledkami. Odpoveď. Plnenie skoro žiadne, zato následky fatálne. Preto na programové vyhlásenie VPN až desivo platí výrok Dicka Francisa:„ Najnebezpečnejšie lži pochádzajú od tých, ktorí im veria.
V súvislosti s hodnotením dneška vyznieva paradoxne výrok Ladislava Snopka, ktorý povedal v roku 2018 na zhromaždení v Prahe. „Bordel sa nemá rekonštruovať, bodrel sa má zrušiť.“ Neviem, ako to myslel, lebo všetko, čo fungovalo, už zrušené bolo. Ale že by v našej dnešnej spoločnosti bol nejaký poriadok, tak to by mohol tvrdiť iba veľký optimista. 
 
PRÍLOHA: