Keď maličkosť poteší...

Keď maličkosť poteší...

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Aj maličkosť darovaná zo srdca dokáže potešiť. Dôkazom sú úsmevy na tvárach seniorov, ktoré  im vyčarovali žiaci zo Základnej školy Juraja Fándlyho. Rozhodli sa totiž obdarovať klientov Zariadenia pre seniorov ASTORIA v Čepeni s vlastnoručne vyrobenými šálkami, vo vnútri ktorých bolo ukryté vrecúško čaju.
 
Deti sa prostredníctvom takýchto aktivít učia úcte k starším a na druhej strane majú tí skôr narodení dôvod na radosť. Čajíky si vychutnali a pomaľované papierové šálky odložili na pamiatku.
 
 
 
Keď maličkosť poteší...Keď maličkosť poteší...Keď maličkosť poteší...Keď maličkosť poteší...Keď maličkosť poteší...Keď maličkosť poteší...Keď maličkosť poteší...Keď maličkosť poteší...