Stretnutie zberateľov vojenskej historickej techniky "Veterán kemp Sereď 2022"

Stretnutie zberateľov vojenskej historickej techniky "Veterán kemp Sereď 2022"

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Veteran klub Tatra 141 v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Vozdušno desantnych vojsk – Dinka, Veteran car clubom Sereď a mestom Sereď usporiadali 5. novembra stretnutie zberateľov vojenskej historickej techniky.  
 
Podobné stretnutia sa konajú každoročne vždy na začiatku a na konci sezóny.  Vojenské cvičisko na Záhorí tento rok zberatelia vymenili za cvičisko pri vodnej ploche Koleno v Seredi. Vystavené boli vozidlá značky TATRA 128, 138, 815, UAZ Buchanka, obrnený transportér OT 90, GAZ,  vojenské nákladné vozidlo URAL,  Fiat campagnola a ďalšie.  Žiaľ jesenné počasie si vybralo svoju daň v podobe riadneho blata, no veľkým mašinám to nijak neublížilo.  Zberatelia a nadšenci historickej techniky si rozlúčku so sezónou užili, no predsa len dúfajú, že jarné stretnutie bude v príjemnejších podmienkach.
 
(foto:  Miroslav Mierny )
Stretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej technikyStretnutie zberateľov vojenskej historickej techniky