Bývalí vojaci si uctili pamiatku zosnulých kolegov

Bývalí vojaci si uctili pamiatku zosnulých kolegov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 5. novembra sa na mestskom cintoríne v Seredi konalo pietne stretnutie členov Zväzu vojakov SR - klub Sereď, aby si uctili pamiatku zosnulých  kolegov a priateľov. Na úvod stretnutia zaznela hymna Slovenskej republiky a príhovor predsedu klubu Ondreja Urbana. Následne krátku modlitbu predniesol vojenský kaplán Mgr. Rajmund Ján Lehocký. 
 
Pietne spomienkové podujatie sa v Seredi koná od roku 2018 na podnet predsedu klubu Ondreja Urbana. Ten uviedol, že ide o prejav priateľstva, ktoré spája členov Zväzu vojakov SR  aj po ich odchode na večnosť.  Rada klubu ZV SR Sereď  pred časom vypracovala zoznam zosnulých bývalých vojakov z povolania aj civilných zamestnancov, ktorí pracovali v seredských kasárňach. Ten zo začiatku obsahoval cez 100 mien a žiaľ tento zoznam sa z roka na rok rozrastá. Priamo na seredskom cintoríne našlo večné odpočinutie približne 40 z nich.  Členovia klubu, priatelia a rodinní príslušníci sa spoločne vybrali k ich hrobom, ktoré kaplán Lehocký pokropil svätenou vodou. Pri každom z nich zapálili kahanec, vzdali zosnulým vojenskú poctu a v tichosti si na nich zaspomínali.
 
Keďže nie všetci zosnulí vojaci zo seredskej vojenskej posádky sú pochovaní Seredi, predseda klubu zapálil kahanec aj pri hlavnom kríži, ktorý bol venovaný všetkým zosnulým.
 
Bývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si utili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si uctili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si uctili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si uctili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si uctili pamiatku zosnulých kolegovBývalí vojaci si uctili pamiatku zosnulých kolegov