Za použitý olej získa škola vzdelávacie pomôcky

Za použitý olej získa škola vzdelávacie pomôcky

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Základná škola Juraja Fándlyho sa zapojila do projektu prilejolej.sk. Za vyzbieraný kuchynský olej získa škola finančné prostriedky na nákup výchovno-vzdelávacích pomôcok. Ide o jednu z možností ako ekologicky zlikvidovať  starý, použitý kuchynský olej a prispieť k ochrane životného prostredia.
 
Postup :
 
- vychladnutý olej po použití zlejte cez sitko do PET fľaše
 
-  ak bude fľaša plná, riadne ju uzatvorte a vhoďte do zbernej nádoby na vrátnici ZŠ Juraja Fándlyho
 
Za každý liter použitého kuchynského oleja spoločnosť Meroco a.s. zaoberajúca sa výrobou bionafty školu finančne odmení.
 
Prečo je dôležité použitý kuchynský olej zbierať a ako sa odovzdaný olej využije ?

Už 1 kvapka kuchynského oleja dokáže znečistiť tisíce listrov vody, takýto olej tiež výrazne poškodzuje pôdnu flóru, upcháva kanalizáciu. Ročne jeden občan spotrebuje asi 5 litrov kuchynských olejov pri počte viac ako 5 miliónov obyvateľov si vieme všetci vypočítať, koľko oleja vyprodukujeme na Slovensku. Ak budeme takýto odpad vylievať do prírody, kanalizácie, negatívne dôsledky tohto konania časom pocítime všetci. Z použitého 1 litra kuchynského oleja sa vyrobí  1 liter biopaliva (bionaftu).
 
Zber oleja v meste
 
Použitý kuchynský olej v uzatvárateľných PET fľašiach môžete od roku 2019  v Seredi bezpečne zlikvidovať odhodením do žltých nádob, ktoré sú umiestnené na uliciach: Novomestská, A. Hlinku, Jesenského a Fándlyho. Nádoby na olej sa nachádzajú aj pri vybraných nákupných centrách, napr. pri Kauflande.
 
 
Za použitý olej získa školka vzdelávacie pomôcky