V januári opäť pristúpime k urnám, čaká nás referendum

V januári opäť pristúpime k urnám, čaká nás referendum

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 21. januára 2023 sa uskutoční referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie. Termín oznámila vo štvrtok 3.novembra 2022  prezidentka Zuzana Čaputová. Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.
 
"Termín konania referenda som určila s ohľadom na novú právnu úpravu, ktorá zaviedla možnosť požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia. Voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa budú zdržiavať mimo jej územia, môžu požiadať písomne alebo elektronicky o hlasovanie poštou, a to ministerstvo vnútra, resp. obec trvalého pobytu, žiadosťou doručenou týmto orgánom," uviedla prezidenttka Čaputová.
 
Rozhodovať budeme iba o jednej z dvoch žiadaných otázok
 
Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu SR. Ten vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou. Otázka preto v referende nebude.V referende budú voliči rozhodovať iba o druhej otázke,: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Presné a úplné znenie referendovej otázky obsahuje aj vymenovanie konkrétnych článkov ústavy, ktorými sa má uvedená zmena dosiahnuť a bude samozrejme uvedené na hlasovacích lístkoch.
 
Čo je referendum
 
Referendum je jedna z mála metód priamej demokracie,  postredníctvom ktorého sa občania Slovenskej republiky vyjadrujú k závažným otázkam. Referendum vyhlasuje prezident na základe petície, ktorú podpísalo minimálne 350 000 občanov. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia. Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku. Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.
V januári nás čaká referendum