Dušičková pobožnosť za duše zosnulých na mestskom cintoríne

Dušičková pobožnosť za duše zosnulých na mestskom cintoríne

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 1. novembra sa  pri hlavnom kríži seredského cintorína konala dušičková pobožnosť za duše zosnulých. Každý rok sa na tomto mieste stretáva niekoľko desiatok veriacich, aby si s láskou a pokorou spomenuli na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
 
Spoločnú modlitbu viedol dekan miestnej farnosti Vsdp. Mgr. Ing. Ján HALLON. Hlavnou časťou obradu bola spoločná modlitba za zomrelých. Pobožnosť bola ukončená požehnaním prítomných.  Pietnu atmosféru dotváral cintorín plný kvetov a blikajúcich kahancov, ktoré vyjadrujú ľudskú pominuteľnosť. Prítomní sa na záver pobrali navštíviť  hroby svojich blízkych alebo si uctili  svojich zomrelých zapálením symbolickej sviečky pri hlavnom kríži.
 
 
Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne Dušičková pobožnosť za duše zomrelých na mestskom cintoríne