Komenská rozsvietila ulice mesta

Komenská rozsvietila ulice mesta

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Daria Braunová    
Blížiaci sa november obohatí naše životy o dlhé večery, ale uberie nám denného svetla. Dni sú už teraz čoraz kratšie a všetci netrpezlivo vyzeráme posledné slnečné lúče, ktorými nás ešte poteší október. Trochu radosti do tmavých večerov prináša už tradičný lampiónový sprievod, ktorý Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského s radosťou organizuje nielen pre svojich žiakov. Ani tento rok tomu nebolo inak. 26.októbra stovky svetielok oživili sychravé ulice mesta, keď nimi prechádzal žiariaci zástup usmiatych a nedočkavých detí držiacich v rukách lampióny od výmyslu sveta. Zvlášť krásne boli tie, ktoré si deti dokázali vyrobiť samy. Teplo svetielok akoby ulice naplnilo radosťou a vľúdnosťou, takou potrebnou práve v tomto období. Vedľa seba kráčali malé i väčšie deti spolu so svojimi rodičmi. Veselá vrava dotvárala túto čarovnú atmosféru a prinútila nejedného okoloidúceho zastaviť sa a vychutnať si túto skoro čarovnú chvíľu.               Žiarivý sprievod, ktorého sa zúčastnilo takmer 2 000 ľudí,  pomaly prešiel mestom a svoju cestu zavŕšil v mestskom amfiteátri. Tam na všetkých zúčastnených čakalo malé občerstvenie, ktoré spolu s výzdobou stánkov zabezpečili žiaci školského parlamentu a ich kamaráti. Je krásne, že obetovali svoj voľný čas a pripravili svojim rovesníkom príjemné prekvapenie. Teplý čaj a medovníčky, ktoré upiekli naše šikovné pani kuchárky, potešili nielen deti. O zábavu sa v ten večer postaral DJ Mário Novák z agentúry „STEP UP“. Deti si tak mohli zatancovať a do sýtosti sa vyšantiť. Vrcholom večera bolo vystúpenie fakíra Aratrona.
     Poďakovanie za vynikajúcu organizáciu patrí hlavne všetkým vychovávateľkám z ŠKD, zodpovedným pedagógom a zamestnancom školy, žiakom zo školského parlamentu a ich kamarátom, mestu Sereď a Mestskej polícii v Seredi. Rovnako ďakujeme všetkým  deťom a rodičom, ktorí nás svojou účasťou podporili.  Veríme, že mali z lampiónového sprievodu nezabudnuteľný zážitok.
    Tešíme sa o rok!                
KOMENSKÁ ROZSVIETILA ULICE MESTAKOMENSKÁ ROZSVIETILA ULICE MESTAKOMENSKÁ ROZSVIETILA ULICE MESTAKOMENSKÁ ROZSVIETILA ULICE MESTAKOMENSKÁ ROZSVIETILA ULICE MESTAKOMENSKÁ ROZSVIETILA ULICE MESTA