Výsledky komunálnych volieb 2022 v Seredi - novým primátorom sa stal ONDREJ KURBEL

Výsledky komunálnych volieb 2022 v Seredi - novým primátorom sa stal ONDREJ KURBEL

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 29. októbra 2022 sa na celom území Slovenska konali  voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Seredčania volili v 3 volebných obvodoch s 13 volebnými okrskami. Po sčítaní hlasov komunálne voľby dopadli nasledovne:
 
 
Počet obyvateľov v Seredi ku dňu vyhlásenia volieb t.j. 10.6.2022:    15 451
 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:  13 098                              
 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  4 472
 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:  4 458
 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ:   4 235
 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora:  4 342
 
 
Primátorom mesta Sereď na volebné obdobie 2022 – 2026 sa s počtom hlasov 1996  stal  Ondrej Kurbel ( nezávislý )
 
Jeho protikandidáti získali nasledovný počet hlasov:
 
Edita Červeňová   ( Slovenský PATRIOT )       401
 
Ján Jankulár   ( Nezávislý )          1524
 
Tomáš Karrmažín  ( DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  )    421
 
 
Poslancami Mestského zastupiteľstva v Seredi sa na volebné obdobie 2022 – 2026 stali:
 
1.  Martina Hilkovičová, Ing. 733 hlasov
 
2.  Ján Jankulár, Mgr. 723 hlasov
 
3.   Ľubomír Švorc, prof., Ing., DrSc. 718 hlasov
 
4.   Marek Tóth, JUDr., PhDr., LL. M. 638 hlasov
 
5.   Michal Irsák, JUDr. 597 hlasov
 
6.   Ján Himpán, Ing. 525 hlasov
 
7.   Erik Štefanek 524 hlasov
 
8.   Edita Červeňová, JUDr. 523 hlasov
 
9.   Miroslava Sabová Dudášová, Bc. 520 hlasov
 
10. Slávka Kramárová, PaedDr. 501 hlasov
 
11. Martin Takáč, JUDr. 497 hlasov
 
12. Anton Dúbravec, Bc. 455 hlasov
 
13. Miloš Klenovič, JUDr. 380 hlasov
 
14. Oľga Buchová 602 hlasov
 
15. Mária Fačkovcová, Ing. 580 hlasov
 
16. Jozef Sečen, Ing. 572 hlasov
 
17. Tomáš Karmažín, Mgr. 565 hlasov
 
18. Rastislav Jurina, Ing., PhD. 481 hlasov
 
19. Matej Godáň, Mgr. 379 hlasov  ako náhradník za Ondreja Kurbela
 
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov MsZ:
 
Jozef Blaho 519 hlasov

Bystrík Horváth, Ing. 479 hlasov
 
Róbert Kráľ, Ing. arch. 473 hlasov
 
Miroslav Bucha, MUDr. 451 hlasov
 
Regina Kružlíková, Bc. 450 hlasov
 
Milan Bánovský  240 hlasov
 
Dušan Šulák 215 hlasov
 
Lukáš Sojka, Mgr. 371 hlasov
 
Norbert Kalinai, Ing. 357 hlasov
 
Peter Janda, Mgr. 303 hlasov
 
Barbora Súkeníková  258 hlasov
 
Ľubomír Kyselý, Ing. 219 hlasov
 
Martin Drobný, MUDr. 458 hlasov
 
Štefan Bardiovský, Bc. 431 hlasov
 
Juraj Bartoš, Ing. 380 hlasov
 
Tomáš Hujo, Mgr.  318 hlasov
 
 
 
 
 
Výsledky komunálnych volieb 2022 v Seredi - novým primátorom sa stal ONDREJ KURBEL