Nevytvárajme na cintorínoch zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školy

Nevytvárajme na cintorínoch zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školy

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Žiaci Základnej školy J. Fándlyho odovzdali mestskému úradu svoje prianie o živote bez odpadov. Odporúčajú, aby sa celé mesto s jeho obyvateľmi zamyslelo nad tým, ako nevytvoriť z cintorínov počas sviatkov plastové smetisko. Deti vedia aj to, ako rozumne využiť nepotrebné staré oblečenie, aby nemuselo skončiť v koši.
 
Vo štvrtok sa siedmaci z našej Zelenej školy stretli s primátorom mesta, Martinom Tomčányim. Odovzdali mu pohľadnicu s odkazom, že si želajú nadchádzajúce dušičkovské sviatky bez odpadov. „Chceme prispieť k redukovaniu odpadov, ktoré v meste tvoríme. Dá sa to, v škole sme napríklad vytvárali vence a výzdobu na hroby iba z darov prírody. Vyhli sme sa všetkému, čo by tvorilo v budúcnosti akékoľvek nerecyklovateľné odpady,“ vysvetlila Broňa Uhnáková, koordinátorka projektu Zelená škola.
 
Škola sa nedávno zapojila aj do výzvy, kedy sa zmobilizovala a poskytla materiálnu pomoc zvieracím útulkom v našom regióne. „Nakoniec sa nám podarilo vyzbierať toľko potrebného materiálu, že ním vieme zásobiť tri útulky. Prikrývky, koberčeky, jedlo pre zvieratá aj hračky odovzdáme v spolupráci s našimi priateľmi zvieratám, ktoré sa ocitli mimo svojho teplého domova,“ uviedla učiteľka a koordinátorka Zelenej školy, Silvia Paldanová. Dodala, že do útulkov poputujú aj vlastnoručne vyrobené hračky, ktoré vznikli z nepotrebných vecí. „Na hodinách technickej výchovy a pracovného vyučovania sme zrecyklovali staré oblečenie a dali sme mu nový život v podobe milých a užitočných hračiek pre štvornohých miláčikov,“ uzavrela Paldanová.
 
Základná škola J. Fándlyho sa dnes hrdí obhájeným titulom Zelená škola a na svojom konte má už veľa zrealizovaných zelených projektov.
Nevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školyNevytvárajme na cintoríne zbytočné odpady, želajú si deti z našej Zelenej školy