Pomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobov

Pomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých viac ako inokedy navštevujeme cintoríny.  Čistíme hroby našich blízkych, upravujeme okolie a aranžujeme kvetinovú výzdobu. No na cintorínoch sa nachádzajú aj hroby opustené. Zosnulí nemajú pozostalých, ktorí by sa o miesto ich posledného odpočinku postarali.
 
Krásny čin urobili žiaci s učiteľmi CZŠ svätého Cyrila a Metoda v Seredi, ktorí niekoľko dní pred "Dušičkami"  pomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobov na mestskom cintoríne na Kasárenskej ulici. Jedným z nich je hrob farára Knöpfler István Pála, narodeného v roku 1863 a zosnulého v roku 1931. V ďalšom hrobe je pochovaný farár Polacsek Ernestus, ktorý v seredskej farnosti pôsobil v rokoch 1881 – 1914, kedy 6. augusta zomrel. Pochovaný je so svojimi rodičmi ( Jánosom † 1894  a Jankou † 1889 ).
 
Žiaci z hrobov odstránili opadané lístie, porasty a burinu. Na záver sa  za zomrelých spoločne pomodlili.
 
 
(foto: CZŠ Sereď )
Pomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobovPomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobov