Opäť prichádza zmena času

Opäť prichádza zmena času

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Posledná októbrová nedeľa je už tradične dňom kedy sa mení „letný čas“ na „zimný“.  V noci zo soboty na nedeľu vrátime hodinky späť z tretej hodine na druhú. Po siedmych mesiacoch „letného  času“, ktorý sa posúval 27. marca 2022  opačným smerom, nasleduje päť mesiacov „zimného času“.
 
Zmena času funguje v našej krajine od roku 1979, kedy bola zavedená vo vtedajšom Československu. V roku 1996 pravidelné striedanie zimného a letného času zaviedla aj Európska komisia. V posledných rokoch sa ozývalo stále viac hlasov za zrušenie zmeny času.  Ten mal so sebou priniesť najmä úsporu energie, no výskumy ukázali že úspora je minimálna. Na druhej strane posúvanie ručičiek na hodinkách má negatívny vplyv na organizmus človeka. Citlivo ho vnímajú malé detí a starší ľudia. Ide o narušený režim spánku, malátnosť,  bolesti hlavy, nesústredenosť a pod.
 
V roku 2018 prebiehala naprieč krajinami EÚ anketa, v ktorej hlasovalo 4,6 milióna ľudí. Z nich sa  80 percent opýtaných vyjadrilo, že im striedanie letného a zimného času prekáža. V ankete hlasovalo zhruba 4,6 milióna ľudí a väčšina bola za to, aby platil len letný čas.
 
Podľa prvotných plánov sa hodinky nemali posúvať od roku 2019.  Legislatívny proces ale stále nie je ukončený. Jednotlivé štáty sa mali napríklad rozhodnúť, ktorý čas budú používať. Tu nastal problém, keďže bolo ťažké dôjsť k zhode. Rôzne nastavenie času by totiž spôsobovalo  problémy vo fungovaní cezhraničného obchodu, cestovania či komunikácie.  Ministerstvo práce bolo ešte v roku 2019 za to, aby sa na Slovensku ustálil zimný čas.
 
Občania sa ale ešte týmito otázkami nemusia zaťažovať. Striedanie času by malo v celej Európskej únii pokračovať ešte minimálne do konca roku 2026. 
 
Tento rok bude zmena času výnimočná tým, že budeme počas nočných hodín netrpezlivo čakať na výsledky volieb. Hodina spánku navyše nám preto určite príde vhod.
 
foto: pixbay
 
 
Opäť prichádza zmena času