Bezpečne na cintorínoch aj na cestách počas "Dušičiek"

Bezpečne na cintorínoch aj na cestách počas "Dušičiek"

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Nadchádzajúci Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých prináša so sebou aj zvýšený počet účastníkov cestnej premávky. Za volant si sadajú aj tzv. sviatoční vodiči, preto je nutné pri jazde zvýšiť opatrnosť. Pietnym miestam sa nevyhýbajú ani zlodeji.  Už od piatka 28. októbra bude preto v teréne viac policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície.
 
Dopravní policajti budú na cestách dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Posilnené hliadky poriadkovej polície budú zas strážiť verejný poriadok najmä v okolí cintorínov.
 
Predĺženie prevádzkových hodín a poriadok na cintoríne
 
V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých mestský cintorín v Seredi predlžuje prevádzkové hodiny. Od 31.10 až 2.11. budú brány cintorína otvorené od 8.00 až do 22.00 hodiny.
 
Samozrejmosťou by malo byť aj slušné správanie návštevníkov primerane k pietnemu miestu. V areáli cintorína je zakázané fajčiť a piť alkoholické nápoje, poškodzovať majetok a robiť neporiadok.  Pozor si dávajte pri zapaľovaní kahancov. Oheň zabezpečte tak, aby nedošlo k vzniku požiaru.
 
Pozor na zlodejov
 
Zlodejom ani pietne miesta nie sú sväté.  Preto nezabudnite po opustení vozidlo dôkladne uzamknúť. Nenechávajte v ňom žiadne cenné veci, čo by mohlo prilákať zlodejov. Tašky a kabelky nenechávajte bez dozoru položené na hroboch.
 
Bezpečnosť chodcov a cyklistov
 
Mnohí na prepravu k hrobom svojich blízkych využívajú bicykel, prípadne sa na cintroín vyberú peši. Skorší nástup tmy zapríčiňuje, že neosvetlený chodec či cyklista ohrozuje na ceste svoj život.  Bezpečnosť zvyšuje použitie svetlého oblečenia a reflexných prvkov. Neabudnite na heslo: vidieť a byť videný.
 
Opatrnosť na cestách
 
Sviatoční vodiči by si nemali zabudnúť pred cestou skontrolovať stav svojho motorového vozidla. Pri ceste do severnejších oblastí s možnosťou sneženia, je nutné už mať prezuté zimné pneumatiky.  Nezabúdajte, že pri sychravom počasí je vozovka mokrá a šmykľavá čím je aj bzdná dráha vozidla vyššia. Preto viac ako inokedy dodržujte bezpečnú vzdialenosť. Jazda bez alkoholu, so zapnutým bezpečnostným pásom a dodržiavanie rýchlosti by malo byť samozrejmosťou. 
 
Upozorňujeme, že parkovisko pri mestskom cintoríne na Kasárenskej ulici v Seredi býva počas sviatkov preplnené. Preto zvýšte opatrnosť nielen pri parkovaní ale aj pri  výjazde na most. K zhustenej premávke počas sviatkov prispeje tento rok aj uzatvorenie mosta v Hlohovci. Ten by mal byť po rekonštrukcii otvorený koncom novembra.
 
 
 
 
Bezpečne na cintorínoch aj na cestách počas