RTV Krea: Sereď znížila energetickú náročnosť svojho nájomného domu

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mestský bytový dom na Čepeňskej ulici v Seredi prešiel rekonštrukciou. Na jej realizáciu si radnica vzala bezúročnú pôžičku.

Pozrite si reportáž RTV Krea.