OZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOR

OZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOR

Občianske združenie Prúdy Sereď, bolo založené za účelom podieľať sa na tvorbe verejného priestranstva nie len v lokalite Prúdy v Seredi. Našim zámerom, je vytvoriť funkčné verejné priestranstvá ako napríklad výsadba verejnej zelene, lokálnych parčíkov, budovanie verejných ihrísk, športovísk, oddychových a komunitných zón.
Našim prvým projektom je tzv. Biokoridor,  ktorý po jednej strane lemuje Strednočepenskú ulicu. Tento rok sme zrealizovali výsadbu stromov, trvaliek, záhonov a zatrávnili plochu cca 1650 m2. Pre udržateľnosť územia sme inštalovali aj automatické závlahy. Celkové náklady na túto časť územia Biokoridor Prúdy boli v sume 10.325,- euro.
Mesto Sereď nám na tento projekt v rámci dotácie na rozvoj prispelo sumou 5000 euro. Zvyšné prostriedky boli z poskytnutých členských darov.
Všetkým zúčastnením týmto ďakujeme a tešíme sa na ďalšie projekty, ktoré zkrášlia verejný priestor v našom meste.
OZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOROZ Prúdy Sereď - BIOKORIDOR