Odpoveď na regulárnu otázku som od pani Červeňovej nedostal

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
 
V DKaffe Domu kultúry v Seredi bolo 24. októbra 2022 o 19. hodine stretnutie kandidátov na primátora s občanmi, ktoré pripravil webový portál Seredsity.sk. V druhej časti stretnutia mali obyvatelia možnosť položiť prítomným kandidátom otázky na veci, ktoré ich zaujímali.  Využil som možnosť a všetkých štyroch som sa opýtal, ako plánujú riešiť našu desaťročia existujúcu enviromentálnu záťaž 4,5 milióna ton polymetalického prachu známeho pod označením lúženec. Spomenul som si pritom na článok Miloša Majku z 5. júla 2022 s názvom Nepýtajme sa Budaja, čo urobil za dva roky, ale Tomčányiho, čo NEurobil za viac ako tri desaťročia. Ak sa teda mal Martin Tomčányi zaoberať likvidáciou lúženca, logicky ma zaujímalo, ako to bude robiť ten, kto bude primátorom v ďalšom období. 
 
Ako prvú nechal moderátor reagovať JUDr. Editu Červeňovú. Odpovedala protiotázkou. Čo som vraj robil ja ostatných dvanásť rokov. 
 
Videl a počul som veľa predvolebných rozhovorov, ale s takouto nešťastnou reakciu som sa nestretol. Otázka pani Červeňovej vyvolala u časti prítomných obyvateľov nadšenú reakciu sprevádzanú potleskom. Vytešenci si v danom momente vôbec neuvedomili, že kandidátka na primátora v tom lepšom prípade nedokázala seriózne reagovať, v tom horšom priznala, že o možnostiach riešenia nemá ani šajnu. Ostatní traja kandidáti problém so svojimi predstavami o postupe  viditeľne nemali.
 
Pri predstavovaní na začiatku stretnutia hovorila pani Červeňová o svojich minulých kontaktoch s rôznymi predstaviteľmi dokonca aj z iných štátov. Musím však konštatovať, že diplomatickému jazyku sa nepriučila. Nebol to jej prvý lapsus. Nie je tomu tak dávno, keď v reakcii na trávy vyrastajúce z chodníkov odporučila  kritikom, aby si, ak sa im tráva nepáči, kľakli a vytrhali ju. Som zvedavý, ako táto jej výzva zapôsobila na 679 občanov, ktorí jej v roku 2018 dali svoj hlas ako kandidátke na poslankyňu, lebo takto sa niekto, kto o sebe tvrdí, že chce ľudí spájať, nechová. 
 
A aby som neostal dlžný odpoveď na jej otázku. Priznám sa, že po nástupe Jána Budaja na post ministra životného prostredia som sa domnieval, že práve on ako človek so silným ekologickým cítením ukončí nečinnosť ministerstva v odstraňovaní nebezpečných skládok. Najmä po jeho osobnej návšteve 3. 7. 2020. Pikoškou vtedajšej akcie bolo, že pred príchodom J. Budaja do Serede povedala vedúca úradu ministra M. Tomčányimu, že pán minister si stretnutie s ním neželá. Ktože ho tak asi mohol nabrífovať?
Pred návštevou ministra som ako člen petičného výboru  zbieral podpisy pod petíciu s názvom CHCEM ŽIŤ V ČISTEJ KRAJINE. Po roku od návštevy ministra na skládke som verejnosť v článku s názvom Prešiel rok (https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-08-02-presiel-rok )informoval o tom,  čo sa na likvidácii lúženca  zmenilo. V utorok 17. mája 2022 som sa listom obrátil na ministra Jána Budaja s tromi otázkami, ktoré sa týkali práce Ministerstva životného prostredia SR v prípade našej haldy. O obsahu odpovede som opäť informoval občanov Serede článkom pod názvom Ostali sme v tom sami (https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2022-10-11-ostali-sme-v-tom-sami), ktorý si Seredčania môžu prečítať aj v tlačených Seredských novinkách november 2022 na 9. strane. Neviem, či toho bolo málo alebo nie, ale  záver z nešťastnej reakcie kandidátky na primátora si urobí asi každý sám.