RTV Krea: Prvá predvolebná diskusia so všetkými štyrmi kandidátmi na post primátora mesta Sereď

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta