ZŠ J. Fándlyho sa zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja Tótha

ZŠ J. Fándlyho sa zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja Tótha

Šport     Iveta Tóthová    
 
Základná škola J.Fándlyho sa opäť zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja Tótha.  Škola v tejto súťaži už raz zvíťazila a to v roku 2018, kedy školu osobne Matej Tóth navštívil a odovzdal seredským žiakom grant od Športovej akadémie.
 
Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?
 
Základom ŠPORTOVEJ AKADÉMIE je kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady. Víťazná škola získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo.
 
Ako hlasovať?
 
Hlasovanie v súťaži bude prebiehať na webovej stránke www.akademia.o2.sk v dňoch od 20. 10. 2022 do 30. 11. 2022. Hlasovať je možné jedenkrát denne za jednu základnú školu. Hlasovanie aj overovacie SMS sú bezplatné. Víťazi budú zverejnení 7. decembra 2022. Účastníci súťaže sú rozdelení do kategórií podľa krajov a taktiež podľa počtu žiakov.
 
Hlasovať môže široká verejnosť a podporiť tak školu vo výhre. Získať môžete aj bonusové body a zvýšiť  tak šancu na výhru. Stačí, ak si prečítate špeciálne články v magazíne Sóda a za odmenu získate 2 hlasy namiesto jedného.
 
Počet víťazných škôl
 
Do súťaže sa tento rok prihlásilo 482 základných škôl z celého Slovenska. Výhru  „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“  získa na základe najväčšieho počtu hlasov 24 víťazných základných škôl. V každom kraji to budú 3 základné školy, ktoré sa stanú víťazom hlasovania svojej kategórie podľa počtu žiakov.
ZŠ J. Fándlyho sa zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja TóthaZŠ J. Fándlyho sa zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja TóthaZŠ J. Fándlyho sa zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja TóthaZŠ J. Fándlyho sa zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja TóthaZŠ J. Fándlyho sa zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja TóthaZŠ J. Fándlyho sa zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja Tótha