Sereď a Šintava v minulosti

Sereď a Šintava v minulosti

História     PhDr. Klaudia Daňová, PhD., Archeologický ústav SAV, v.v.i., Nitra a Mária Diková, Mestské múzeum v Seredi    
Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, v.v.i. pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu s názvom „Sereď a Šintava v minulosti. Najnovšie výsledky archeologických výskumov.“ Výstava bude otvorená 25. 11. 2022 a potrvá do 31. 1. 2023.
 
Rozvoj Serede ale aj Šintavy znamená rozsiahly stavebný boom, ktorý so sebou prináša aj príležitosti preskúmať dosiaľ nedotknuté územia.  V rokoch 2018 – 2022 sa archeológom podarilo objaviť nové sídlisko z mladšej doby železnej a zo stredoveku v polohe Prúdy, kde sa momentálne realizuje výstavba novej obytnej štvrte. Z novovekých historických záznamov je táto lokalita známa najmä vďaka tehelni. Jej pozostatky skúmajú pracovníci Archeologického ústavu práve v týchto dňoch. Niekoľko nových poznatkov o živote mesta v stredoveku poskytol aj rozsiahly projekt rekonštrukcii okruhov kotolní v roku 2019. Zaujímavé informácie priniesol archeologický výskum v Šintave, kde bola realizovaná výstavba IBV Nad vŕškom. Stredoveké a novoveké nálezy boli reprezentované najmä sídliskovými jamami tzv. zásobnicami, no podarilo sa objaviť aj kamennú pec. K najväčším prekvapením aj pre samotných archeológov bolo zachytenie opevnenia v podobe priekopy datovanej rádiokarbónovou metódou 14C do stredoveku.
Sereď Prúdy. Keramika z mladšej doby železnej. Zdroj. Archeologický ústav SAV, v.v.i. vedúci výskumu: Mgr. P. Bobek, PhD.Sereď Prúdy. Novoveká tehlová pec. Zdroj: Archeologický ústav SAV, v.v.i. vedúci výskumu:  Mgr. P. Bobek, PhD.