Program Mestského múzea na november 2022

História     Mária Diková, Mestské múzeum v Seredi    
MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
OtvÁracie hodiny: október – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook
Program na mesiac NOVEMBER 2022
STÁLE EXPOZÍCIE:
PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU
HRAD ŠINTAVA
OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY
 RASTISLAVA PETROVIČA
LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI
VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA
LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA
 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ
 
EXPONÁT MESIACA:
Seredskí hasiči - historické fotografie, dokumenty a predmety
Vystavené exponáty zo života hasičov v Seredi v 20. storočí zo zbierky Mestského múzea v Seredi
SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVU A PODUJATIA:
SEREĎ A ŠINTAVA V MINULOSTI
NAJNOVŠIE VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV
Archeologická výstava ponúka nové poznatky o živote mesta Sereď v stredoveku a o objave sídliska z mladšej doby železnej v polohe Prúdy, kde sa momentálne realizuje výstavba novej obytnej štvrte, v Šintave sú to objavy stredovekých a novovekých sídlisk a stredovekého opevnenia.
Vernisáž sa uskutoční dňa 25. novembra o 17.00 hod.
Výstava potrvá od 25. 11. 2022 do 31. 1. 2023
------------------------------------
Dňa 11. 11. 2022 o 17.00 hod.
LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ
S HOSŤOM
 UVEDENIE JEJ NOVEJ KNIHY „LÁSKA Z BAGDADU“
--------
Pripravujeme na december v múzeu:
15. 12. 2022 Vianočný koncert žiakov ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi
VÝZVA PRE ZBERATEĽOV:
Pripravujeme výstavu pohľadníc a starých fotografií
Serede a blízkeho okolia,
príležitosť pre zberateľov prezentovať zbierky
v Mestskom múzeu v Seredi