Deti navštívili seniorov v domove dôchodcov

Deti navštívili seniorov v domove dôchodcov

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Materská škola na Murgašovej ulici už niekoľko rokov pravidelne navštevuje Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi.  Kontakt dvoch generácií prináša osoh a radosť obom stranám. Klienti zariadenia pri malých škôlkároch vždy pookrejú a deti sa zas učia, že starnutie je prirodzená súčasť života.
 
Jedna z posledných návštev sa konala pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším.  Okrem Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na  Dolnočepenskej ulici potešili škôlkari aj seniorov v Zariadení pre seniorov Astoria v Hornom Čepeni.
 
Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ Komenského a elokovaných pracovísk uviedla, že deti spríjemnili seniorom dve dopoludnia pásmom spevu, tancom a recitovaním básničiek.  "Zažili sme krásne spojenie detských a seniorských srdiečok. Dohodli sme sa na ďalších akciách, ktorými sa deti a seniori navzájom obohacujú."
 
 
Deti navštívili seniorov v domove dôchodcovDeti navštívili seniorov v domove dôchodcovDeti navštívili seniorov v domove dôchodcovDeti navštívili seniorov v domove dôchodcov