Poďakovanie seniorom v Dome kultúry

Poďakovanie seniorom v Dome kultúry

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď v spolupráci s  Domom kultúry usporiadali dňa 20. 10.  kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Ďakujeme Vám.  Podujatie sa koná už tradične pri príležitosti októbra – mesiaca úcty ku starším.
 
Staroba je prirodzená súčasť života, neznamená ale koniec všetkým aktivitám. Dôležité je aj vo vyššom veku sa zaujímať  o dianie okolo seba, udržiavať si dobrú kondíciu aj veselú myseľ. Nič z tohto seredským seniorom nechýba a mohli by byť príkladom aj pre mladšie ročníky. Udržiavať sociálny kontakt s rovesníkmi sa darí realizovať rôznymi spoločenskými podujatiami. Jedným z nich je aj podujatie s názvom Ďakujeme Vám, ktoré sa koná každoročne a je venované všetkým seniorom mesta.
 
Úvodné slová patrili  primátorovi mesta Martinovi Tomčányimu,  ktorý sa prítomným prihovoril posledný krát zo svojej pozície, nakoľko sa v nadchádzajúcich voľbách o funkciu primátora neuchádza.  Do ďalších rokov zaželal seniorom pevné zdravie a všetko dobré.  Zároveň verejne poďakoval Silvii Adamčíkovej z organizačného oddelenia na MsÚ za jej prácu, ktorú pre obyvateľov mesta vykonala za 12 rokov jeho volebného obdobia. 
 
Každého návštevníka potešilo milé slovo a kvietok, ktorý si seniori na znak úcty a vďaky prevzali z rúk primátora Tomčányiho a prítomných poslancov . Pripravené bolo aj občerstvenie a kultúrny program. Všetkých zabavil spevák a imitátor Stanislav Vitáloš a do tanca i spevu zahralo  hudobné duo Rišo a Mišo. 
 
 
 
 
Poďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúryPoďakovanie seniorom v Dome kultúry