INEKO a TRANSPAREX hodnotili Sereď

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď bolo v uplynulých dňoch na základe ukazovateľov finančného zdravia a verejného obstarávania ohodnotené inštitúciami INEKO A TRANSPAREX. V obidvoch prípadoch sa mesto umiestnilo veľmi dobre. 
 
INEKO A HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA SAMOSPRÁV
 
INEKO ( Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ) na základe vlastnej metodiky každoročne zostavuje hodnotenie finančného zdravia, ktoré poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti.
 
Za rok 2021 sa z dôvodu pandémie zhoršila finančná kondícia slovenských miest. Priemerné skóre finančného zdravia za všetky mestá na Slovensku predstavuje hodnotu 4,35 z maximálnych 6,00, čo je o 0,07 bodu menej ako rok predtým. Mestá boli na vrchole svojho finančného zdravia počas rokov 2017 až 2020 a aktuálny pokles znamená pomyselný návrat k stavu z roku 2016, uvádza portál INEKO.
 
Sereď sa  zo 141 samospráv na Slovensku umiestnila na 11. mieste. Z celkovej maximálnej hodnoty 6 získalo mesto skóre 5,4 a bolo ohodnotené ako samospráva s výborným finančným zdravím.
 
Podľa hodnotenia INEKO:
celkový dlh mesta predstavuje skóre 5,9
dlhová služba 5,7
bilancia bežného účtu 4,3 
záväzky po splatnosti k príjmom 6,0 
záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 6,0
 
 
Viac informácií o hospodárení mesta si môžete pozrieť na http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/504009/2018/1/
 
zdroj: www.ineko.sk
 
 
TRANSPAREX A REBRÍČEK NAJZODPOVEDNEJŚÍCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
 
Portál TRANSPAREX zostavil rebríček TOP Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021, v rámci ktorého hodnotili celkovo 3 904 subjektov. Analytici vychádzali z dát, ktoré získali spracovaním viac než 180-tisíc zákaziek zrealizovaných 5300 verejnými obstarávateľmi.  Zo všetkých 3 904 hodnotených subjektov sa SEREĎ umiestnila na 468 mieste a získala nadpriemerné hodnotenie „ A „
 
Ako nám z portálu TRANSPAREX uviedli, mesto Sereď získalo nadpriemerné hodnotenie, no má rezervy, ktoré je možné vylepšiť. Tie má  napríklad v priemerom počte predložených ponúk, výške dosahovaných úspor či v dĺžke procesov verejného obstarávania.
 
Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov hodnotil portál Transparex tieto ukazovatele:
 
• hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)
• priemerné úspory vo verejnom obstarávaní
• priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania
• spoľahlivosť verejného obstarávania
• pochybenia v procese verejného obstarávania
 
„Naším cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispievame k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi, a zároveň pomáhame obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov,“ uvádza portál Transparex.
 
Kompletné hodnotenie organizácií ako aj ďalších verejných obstarávateľov, vrátane použitej metodiky nájdete na  www.transparex.sk. ( zdroj )