Mesto preinvestovalo na revitalizáciu svojho cintorína 46-tisíc eur. Aké ďalšie práce sú vo výhľade?

Mesto preinvestovalo na revitalizáciu svojho cintorína 46-tisíc eur. Aké ďalšie práce sú vo výhľade?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Takmer jeden rok je cintorín v Seredi aj cintorín v Hornom Čepeni pod správou mesta. Na modernizáciu a skrášlenie toho prvého sa za tento čas preinvestovalo 46-tisíc eur, vylepšil sa informačný systém a naplánované sú aj ďalšie investície.
 
Mestské zastupiteľstvo vlani rozhodlo, že zodpovednosť za chod cintorínov na Kasárenskej aj na Hornočepenskej ulici preberie samotné mesto Sereď. Mestský úrad preto začiatkom tohto roka rozbehol najdôležitejšie prerábky, ako investíciu do skvalitnenia služieb na pohrebisku na Kasárenskej ulici. „Na jar začalo mesto s výstavbou nových chodníkov, rekonštrukciou osvetlenia, výmenou tabúľ na smútočné oznámenia a neskôr osadilo novú bránu. V rámci údržby zabezpečilo mesto výmenu čerpadiel a potrubia. Tak, ako po minulé roky, sme zabezpečili orezy drevín a kríkov a odstránenie nebezpečných stromom, ktoré spôsobovali rôzne poškodenia,“ objasnila Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia v meste. Pod jej oddelenie pribudlo v súvislosti so správou pohrebísk nové pracovné miesto a mesto tiež v zmysle platnej legislatívy zabezpečilo potrebnú odbornú spôsobilosť na výkon novej služby verejnosti.
 
Momentálne nová správa cintorína vynakladá veľké úsilie na to, aby odstránila mnohé nedostatky v informačnom systéme. „Už niekoľko mesiacov vykonávame inventarizáciu hrobových miest a zistené údaje aktualizujeme v informačnom systéme. Je dôležité, že veľmi citlivé údaje o platbách aj o zosnulých a nájomcoch prešli pod správu mesta,“ upresnila Vohláriková.
 
Zmena správy pohrebísk so sebou okrem investície mesta priniesla mierny nárast poplatkov za služby pri pohrebe. Nájomné za hrobové miesta, otváracia doba pohrebísk a fungovanie ostali nezmenené. Do konca septembra 2022, teda za desať mesiacov nového fungovania, predstavovali príjmy do mestskej kasy za prenájmy hrobových miest spolu s príjmom za služby cintorína sumu približne 31-tisíc eur. Investície do obnovy predstavujú približne 46-tisíc eur.
Ďalšími plánovanými investíciami do vylepšovania služieb pre návštevníkov cintorína je výstavba nových chodníkov a kolumbária v starej časti pohrebiska nachádzajúceho sa na Kasárenskej ulici. Vo výhľade je aj obnova chodníkov na cintoríne na Hornočepeňskej ulici, k čomu už vznikla aj projektová dokumentácia.
 
Kontakt na pohrebiská mesta Sereď: p. Monika Plavocká, tel. 0951 797 937,  031/789 6380, mail: monika.plavocka@sered.sk
 
Pohrebiská Serede sú verejnosti prístupné:
v období od 01.04. do 30.09. v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.,
v období od 01.10. do 30.10. v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.,
v období od 31.10. do 02.11. v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod., - zmena počas najbližšieho obdobia sviatkov
v období od 03.11. do 31.03. v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.
46-tisíc eur preinvestovalo mesto na revitalizáciu svojho cintorína. Aké ďalšie práce sú vo výhľade?