Škôlkari obdarovali seniorov priamo v uliciach mesta

Škôlkari obdarovali seniorov priamo v uliciach mesta

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
 
Nech Vám úsmev zdobí tvár
a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.
Z detského srdiečka Vám vľúdny pozdrav a prianie letí,
veľa zdravia, šťastia Vám prajú všetky malé deti.
 
 
Takouto milou básničkou a namaľovaným obrázkom oslovovali deti seniorov v uliciach mesta pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším. Mesiac október by totiž mal byť pre všetkých pripomienkou uctienia si starších ľudí v našom okolí. Milú aktivitu pripravili učiteľky z Materskej školy D.Štúra "B", aby deťom nenásilnou, prirodzenou formou  naučili vážť si ľudí vo vyššom veku, prejavovať im patričnú pozornosť a slušnosť. Učiteľka Slavomíra Mrvová uviedla:
 
"Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším deti z triedy Sovičky v MŠ D. Štúra "B" spolu s pani učiteľkami vyrobili pozdravy, ktoré počas prechádzky centrom mesta Sereď rozdali babičkám a deduškom, ktorých stretli. Urobili im tým veľkú radosť, čoho dôkazom boli milé úsmevy na ich tvárach."
 
 
Škôlkari potešili seniorov v uliciach mestaŠkôlkari potešili seniorov v uliciach mestaŠkôlkari potešili seniorov v uliciach mestaŠkôlkari potešili seniorov v uliciach mestaŠkôlkari potešili seniorov v uliciach mestaŠkôlkari potešili seniorov v uliciach mestaŠkôlkari potešili seniorov v uliciach mesta