Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.

Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.

Zdravie     Iveta Tóthová    
Krvná plazma sa doteraz na Slovensku získavala z klasických odberov krvi. Po novom galantská nemocnica ako druhá v sieti nemocníc Svet zdravia rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy aferetickým odberom (plazmaferézou), čím sa chce aktívne podieľať na zvýšení objemu plazmy na výrobu liekov z nej. Pravidelné dodávky plazmy tak zvyšujú dostupnosť potrebných liekov pre pacientov, ktorí sú na ne odkázaní.
 
Galantská nemocnica ako druhá na Slovensku s aferetickým odberom
 
Prvé darcovské centrum s plazmaferézou bolo pred časom otvorené v michalovskej nemocnici, v týchto dňoch bolo centrum otvorené práve v našom okresnom meste. „Slovensko výrazne zaostáva v odbere krvnej plazmy. Len v porovnaní s Českou republikou sme doteraz ročne  získavali takmer o 800-tisíc litrov plazmy menej. Legislatíva nám donedávna dostatočne neumožňovala samostatný odber krvnej plazmy za účelom jej vývozu na spracovanie pre výrobu jedinečných a nenahraditeľných liekov. O to sme radšej, že naša sieť ponúka už aj darcom z Galanty a okolia odbery krvnej plazmy plazmaferézou na hematologicko-transfúziologickom oddelení v galantskej nemocnici a veríme, že svojim podielom značne prispejeme k zvýšeniu výroby týchto liekov,“ hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.
 
Bianka Krejčíová zo siete ProCare a Svet zdravia uvádza, že krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Na Slovensku máme približne 3000 pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní. Len jeden pacient s imunodeficienciou pre svoju liečbu potrebuje 130 darcov, niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac. „Životy pacientov s imunodeficienciou závisia od liekov z krvnej plazmy. Príbuzní týchto pacientov sa  nás neustále pýtajú, ako môžu pomôcť. Od tohto roka konečne rodinám či priateľom týchto pacientov môžeme hovoriť, že vedia a môžu pomôcť darovaním svojej plazmy. Teraz už aj v galantskej nemocnici,“ povedala Lucia Bodor, predsedníčka Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou.
 
Väčšie množstvo získanej plazmy
 
V priebehu roka môže záujemca darovať 10 litrov plazmy, čiže na odber môže ísť približne 16-krát za rok, čo je štvornásobne viac ako pri darovaní krvi (u mužov). Odbery plazmy sú tiež v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.   
„Doteraz sme krvnú plazmu získavali odbermi celej krvi, z ktorej sme vedeli získať približne 260 ml plazmy. Plazmaferézou je výťažnosť plazmy 650 ml z jedného odberu, čiže týmto spôsobom dokážeme získať podstatne väčšie množstvo. Takýto odber trvá približne 45 minút a prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme,“ pokračuje Erika Slobodová, primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Galanta.
 
Kto môže darovať krvnú plazmu?
 
zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov
človek nad 50 kg a max. do 130 kg
muž/žena, ktorí majú absolvovaný aspoň jeden odber krvi a sú zdravotne spôsobilí
 
Ako sa prihlásiť na odber?
 
Darcovia sa po novom na odber plazmy aj krvi môžu objednať cez online objednávací systém na www.darujemplazmu.sk alebo www.darujemkrv.sk. Na webe sa stačí zaregistrovať a následne si darcovia vedia rezervovať vyhovujúci termín a čas. Takto môžu mať svoje odbery pod kontrolou a navyše ich na ne vždy upozorní sms. Okrem toho sa môžu objednať aj telefonicky na čísle 031/7833 234. Pre darcov plazmy sú vyčlenené odberové dni od pondelka do štvrtka vždy od 10.30 do 13.30 h.
 
Odber krvnej plazmy bude možné čoskoro aj v ďalšej nemocnici
 
Dôležitosť darcovstva plazmy si uvedomuje aj slovenský boxer Tomi KID Kovács. Práve preto sa rozhodol podporiť myšlienku a stal sa ambasádorom odberov plazmy v galantskej nemocnici.
"Darcovské centrá s plazmaferézami si vyžadujú okrem kvalitných separátorov plazmy a iného technického vybavenia aj zvládnutie zložitých procesov vyplývajúcich z medzinárodných štandardov pre zaradenie darcovského centra do PMF (Plasma Master File), čo znamená možnosť dodávania tejto život zachraňujúcej tekutiny výrobcom liekov z plazmy.  Sieť Svet zdravia plánuje v krátkej budúcnosti rozšíriť odbery krvi o odbery krvnej plazmy aj v nemocnici v Dunajskej Strede", uviedla Bianka Krejčíová zo siete ProCare a Svet zdravia.
Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy. Darcom sa môžete stať aj Vy.