Pochod Krampusov sa predsa len uskutoční

Pochod Krampusov sa predsa len uskutoční

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Zrušenie halloweenskeho pochodu Krampusov vyvolal v meste búrlivú diskusiu. Na rôznych portáloch a sociálnych sieťach bola väčšina ľudí proti zrušeniu a občania chceli slobodný výber a možnosť sa rozhodnúť, či  na pochod ísť alebo nie.
 
Proti zrušeniu bola spísaná aj petícia, ktorú k 18.10.2022 do 10:00 hodiny podpísalo 831 ľudí. V petícii sa mimo iného píše:  "Slovenská republika je sekulárny štát a nikto nemá právo vnucovať svoje presvedčenie a vieru ostatným a obmedzovať ich tak na právach a slobodách. Rovnako nemá žiadna cirkev právo určovať čo a kto bude robiť v uliciach mesta a vo verejných budovách nášho mesta. Týmto Vás vyzývame aby ste zrušili nezmyselný a nezákonný zákaz pochodu Krampusov mestom Sereď 22.10.2022, ktorý je zábavnou show a vzhľadom k súčasnej epidemiologikej situácii a charakteru tohto pochodu patrí von do exteriéru. Je načase si uvedomiť, že sme v 21. storoči nie v stredoveku a mesto má slúžiť všetkým jeho občanom nie skupinkám snažiacim sa zvďačiť niekomu či niečomu."
 
Po prehodnotení celej situácie padlo rozhodnutie, že pochod sa predsa len uskutoční.
 
Konať sa bude 22. októbra so začiatkom o 21:00 hodine na Námestí slobody odkiaľ sa postupne všetci presunú pred Dom kultúry. Ďalej bude nasledovať premietanie filmu  Šintavská Bosorka so začiatkom o 22:00 hodine.  Vstupné na film je 5 eur. 
 
 
 
 
Pochod Krampusov sa predsa len uskutoční Pochod Krampusov sa predsa len uskutoční