RTV Krea: Vo voľbách dostanú voliči bielu a modrú obálku. Pozrite si, ako bude treba voliť v spojených voľbách, 29. októbra 2022

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022 klopú na dvere aj v Seredi. Voliči budú mať k dispozícii bielu obálku pre voľby komunálne a modrú obálku pre voľby to Trnavského samosprávneho kraja.  
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.