RTV Krea: Kandidáti sa môžu prezentovať aj na plochách informačných tabúľ

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Blížia sa voľby a s tým súvisí aj informovanosť občanov o tom koho voliť. Za týmto účelom boli v Seredi umiestnené plochy, kde si kandidáti môžu zavesiť svoj plagát bezplatne.
 
Pozrite si reporáž RTV Krea.