Pot, zaťaté päste, beh do cieľa s jednou teniskou ale hlavne radosť z celého podujatia - taká bola atletická olympiáda na ZŠ J.Fándlyho

Pot, zaťaté päste, beh do cieľa s jednou teniskou ale hlavne radosť z celého podujatia - taká bola atletická olympiáda na ZŠ J.Fándlyho

Šport     Iveta Tóthová    
 
Dňa 14. októbra sa na Základnej škole J.Fándlyho konala školská atletická olympiáda. Do súťaže boli zapojení žiaci z druhého stupňa, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórii. Mladší žiaci 5. - 6. ročník a starší žiaci 7 - 9. ročník. Každú triedu reprezentovalo družstvo chlapcov a družstvo dievčat, pričom na každú disciplínu mohli ísť maximálne dvaja súťažiaci. Ostatní mali za úlohu svojich spolužiakov povzbudzovať a navodiť tú správnu olympijskú atmosféru.  Organizáciu celého podujatia mal pod patronátom učiteľ Mário Chudík, ktorí sa lásku k športu snaží odovzdávať aj žiakom. Veľkým prínosom pre školu je nová atletická dráha, ktorá umožňuje žiakom kvalitne športovať.
 
Atletická olympiáda začala slávnostným otvorením. Nasledovalo zápolenie v disciplínach:  beh na 60 m, 300 m, 600 m, 800 m a 1000 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, hod granátom a vrh guľou. Žiaci sa snažili podať čo najlepšie výkony a zaistiť tak pre ich triedu víťazstvo. Bonusom celého podujatia bola skvelá nálada, radosť z pohybu a upevnené priateľstvá.  Olympiáda napokon skončila s nasledovnými výsledkami:
 
 
Mladší žiaci:
 
1. miesto 6.a
2. miesto 6.b
3. miesto 5.b
 
Starší žiaci:
 
1. miesto 8.b
2. miesto 9.b
3. miesto 9.c
 
 
 
Školská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaŠkolská atletická olympiádaPot, zaťaté päste, beh do cieľa s jednou teniskou ale hlavne radosť z celého podujatia - taká bola atletická olympiáda na ZŠ J.FándlyhoPot, zaťaté päste, beh do cieľa s jednou teniskou ale hlavne radosť z celého podujatia - taká bola atletická olympiáda na ZŠ J.FándlyhoPot, zaťaté päste, beh do cieľa s jednou teniskou ale hlavne radosť z celého podujatia - taká bola atletická olympiáda na ZŠ J.FándlyhoPot, zaťaté päste, beh do cieľa s jednou teniskou ale hlavne radosť z celého podujatia - taká bola atletická olympiáda na ZŠ J.FándlyhoPot, zaťaté päste, beh do cieľa s jednou teniskou ale hlavne radosť z celého podujatia - taká bola atletická olympiáda na ZŠ J.FándlyhoPot, zaťaté päste, beh do cieľa s jednou teniskou ale hlavne radosť z celého podujatia - taká bola atletická olympiáda na ZŠ J.Fándlyho