RTV Krea: Škôlka na D. Štúra je energeticky takmer sebestačná. AKTUALIZÁCIA: Nástup detí bude 19. októbra

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Práce na znížení energetickej náročnosti Materskej školy Dionýza Štúra v Seredi sú už ukončené. Deti sa tak za pár dní vrátia do svojich priestorov. Táto rekonštrukcia by mala priniesť výraznú úsporu tepla na vykurovaní.

Pozrite si reportáž RTV Krea.
 
AKTUALIZÁCIA: Nástup detí do materskej školy bude v stredu 19. októbra 2022.