RTV Krea: Fotovoltické elektrárne v Seredi sú v skúšobnej prevádzke

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Aj mesto Sereď reaguje na akútny problém so zvyšovaním cien energie. Zameralo sa preto na vytváranie vlastných zdrojov energie, formou fotovoltických systémov. Od augusta sú už v meste skúšobnej prevádzke prvé dve fotovoltické elektrárne.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.